TAURON „włącza” bezpieczeństwo w pracy
Samochody ciężarowe i koparki zrywające linie energetyczne, rusztowania ustawione zbyt blisko przewodów elektrycznych, czy nieodpowiednia obsługa urządzeń, to najczęstsze przyczyny wypadków bezpośrednio związanych z porażeniem prądem. TAURON Dystrybucja w ciągu ostatniego roku odnotował aż 30 zdarzeń z udziałem osób postronnych i dlatego rozpoczyna kolejne działania w ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”.
Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne dla przemysłu spożywczego?
Jak podaje Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, tylko w ostatnich 3 latach odnotowano wzrost cyberataków przemysłowych o 2100%. Po...
Chemiczne środki czyszczące
Środki stosowane w procesach mycia, doczyszczania i dezynfekcji mają być nie tylko skuteczne, lecz także bezpieczne dla czyszczonej powierzchni, wytwarzanego produktu oraz stosujących je osób. Zaniedbania i niewłaściwy dobór tego typu środków mogą prowadzić do olbrzymich strat, m.in. związanych ze wstrzymaniem produkcji.
Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości
To, że praca na wysokości jest niebezpiecznym zajęciem, wydaje się oczywistością. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak różnorodne są związane z nią zagrożenia i jak łatwo mogą skończyć się wypadkiem albo chorobą.
BHP w zakładach produkcyjnych
Wprowadzenie systemu zarządzania BHP pozwala na spełnianie wymagań przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co przekłada się na poprawę warunków pracy osób zatrudnionych oraz ograniczenie strat wynikających z zaniedbań w tym obszarze.
Innowacja i ekologia hasłami VIII Konferencji Abloy Security Point
Dwa dni, trzy wyróżnienia i cztery nowe produkty – tak w skrócie podsumować można jedną z najważniejszych konferencji dla branży zabezpieczeń. Wydarzenie zorganizowane zostało...
Problemy interpretacyjne dyrektywy 2009/104/WE przy ocenie i dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych
Okres dostosowania maszyn do wymagań minimalnych według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, upłynął 1 stycznia 2006 r. Statystyki pokazują jednak, że po ponad 10 latach tylko ok. 30% maszyn spełnia te wymagania. Ponadto w wielu zakładach nie podjęto jeszcze żadnych działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.
System wykrywania pożaru oparty na technologii wideo
Bosch Security Systems przedstawia nowe rozwiązanie umożliwiające niezawodne, wczesne wykrywanie pożaru w obiektach publicznych i przemysłowych o znaczeniu krytycznym. System wykrywania...
BHP po polsku – jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej
Zdystansowani, formaliści, spragnieni wiedzy i ryzykanci, to dominujące postawy względem bezpieczeństwa pracy w Polsce – wynika z analizy behawioralnej przygotowanej w ramach trzeciej już edycji badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”. Ponad połowa przebadanych pracowników, podobnie jak dwa lata temu, wybrałaby bezpieczne miejsce pracy, a nie to lepiej płatne. Najnowszy raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazuje też na inne zjawiska na rynku pracy, które mają wpływ na bezpieczeństwo tj. praca bez umowy, wysoki odsetek zakładów pracy, gdzie nie prowadzi się w ogóle szkoleń z BHP czy stres jako jeden z niedoceniony czynników zagrożenia w pracy.
Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
W zależności od poziomu zaawansowania maszyny układ sterowania może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo obsługujących je pracowników.