Bezpieczna hala produkcyjna
Kompleksowe utrzymanie czystości hal produkcyjnych obejmuje m.in. maszynowe mycie posadzek i ciągów komunikacyjnych. Fot. Grupa Scarlet Czy da się zapewnić bezpieczeństwo w przemyśle, czy też bezpieczna...
4 często pomijane aspekty dotyczące zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa procesów
System sterowania podstawowych procesów (BPCS – Basic Process Control System) skupiony jest przede wszystkim na ich optymalizacji, w celu zapewnienia stabilności pracy przedsiębiorstwa. Z drugiej strony rosnący poziom ryzyka ogranicza zastosowanie środków minimalizujących negatywny wpływ zdarzeń „po fakcie”. Gdzieś pomiędzy tymi dwiema sferami działań leży bardzo istotna warstwa – Przyrządowe Systemy Bezpieczeństwa (SIS – Safety Instrumented Systems).
Określanie wartości bazowych i trendów dla danych uzyskiwanych z urządzeń
Aby wyeliminować błędy i awarie, menedżerowie zakładów mogą zbierać i analizować dane o cyklu życia sprzętu i urządzeń na terenie całej fabryki, używając aplikacji służących do obsługi Przemysłowego Internetu Rzeczy.
Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym a metoda 5S
Ponieważ głównym celem działań menedżerów fabryk jest wypracowanie zysków finansowych, zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy często postrzegane jest jako czynnik zagrożenia dla produktywności i wydajności. BHP nie musi jednak stanowić konkurencji dla produktywności. Przeciwnie – BHP i produktywność wzajemnie się uzupełniają.
IDS: zdolność wykrywania włamań obniża ryzyko związane z podłączeniem do Internetu Rzeczy
Pracując nad poziomem ochrony zakładowego sprzętu funkcjonującego w ramach Internetu Rzeczy oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy, trzeba odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy nasze służby IT są w ogóle w stanie zauważyć sytuację, w której dochodzi do ataku hakerów? Na szczęście z pomocą w wykrywaniu włamań przychodzi im oprogramowanie IDS (Intrusion Detection Software).
Zadbaj o sukces
Niektórzy widzą szklankę zawsze do połowy pustą, inni – do połowy pełną. Wydaje mi się, że to, do której grupy osób należymy, zależy od tego, jak bardzo chce nam się pić i czy w szklance jest wystarczająco dużo wody do ugaszenia pragnienia.
Zrealizuj cel zerowej wypadkowości w miejscu pracy
W niniejszym poradniku zebraliśmy informacje dotyczące podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w przemyśle, a także przedstawiliśmy wskazówki, które pozwolą stworzyć program zerowej wypadkowości i narzędzia,...
Bezpieczeństwo jako narzędzie podstawowe
Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych wymaga użycia odpowiednich przyrządów pomiarowych, jednak niezbędna jest również wiedza dotycząca ich prawidłowego zastosowania. Przede wszystkim prace związane z pomiarami elektrycznymi muszą...
Jak blokować pokrywę bez użycia sprężyn gazowych?
Nieodłącznym elementem konstrukcji niemal każdego urządzenia jest jego zabudowa, która chroni elementy wewnętrzne przed warunkami z zewnątrz, a także zwiększa bezpieczeństwo pracy operatora. Zabudowy...
Ostatnie metry dzielące nas od Internetu Rzeczy
Sieci przemysłowe poziomu obiektowego mogą posłużyć jako rozszerzenie komunikacji danych, które pozwoli włączyć urządzenia przemysłowe do platformy sieciowej Internetu Rzeczy. Poprawa komunikacji typu IP pomiędzy systemami sterowania a urządzeniami obiektowymi za pomocą IO-Link lub HART (przewodowego lub bezprzewodowego) to przygotowanie istniejącej infrastruktury na nadchodzącą przyszłość.