CARBOAUTOMATYKA: Nowoczesne technologie odmetanowania

  W poniedziałek 9 grudnia oddana została do użytku jedna z najnowocześniejszych w Polsce stacji odmetanowania w należącej do Kompanii Węglowej, kopalni Brzeszcze. Zaprojektowały i wybudowały ją spółki Grupa Carboautomatyka. Ta położona w Małopolsce kopalnia należy do zakładów, gdzie ze złóż węgla wydziela się najwięcej metanu w Polsce.

  – Oferowane przez nas stacje odmetanowania są nowoczesne, w pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane. Charakteryzuje je wysoka sprawność i niska energochłonność – zapewnia Henryk Stabla, prezes zarządu Carboautomatyka SA. – Uruchomienie powierzchniowej stacji odmetanowania oznacza usprawnienie i unowocześnienie systemu odprowadzania metanu z kopalni. To także wymierne oszczędności i poprawa bezpieczeństwa pracy górników. Nowa stacja spełnia wszystkie warunki bezpiecznego prowadzenia zakładu, a przede wszystkim gwarantuje pewność ruchową, a co za tym idzie stabilną produkcję – dodaje prezes Stabla.

  W kopalni Brzeszcze praktycznie cały ujęty metan jest sprzedawany do odbiorców zewnętrznych między innymi do firmy chemicznej Dwory oraz Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej.

  To, co nie trafi do innych odbiorców, będzie wykorzystywane, jako czyste źródło energii na potrzeby kopalni.

  Plan zakłada budowy stacji silników metanowych o łącznej mocy elektrycznej 5 MW wraz z wyposażeniem, pozwalających na produkcję energii elektrycznej i cieplnej na bazie spalania metanu pozyskiwanego z nowej stacji odmetanowania.

  Według danych dostępnych w prasie branżowej, we wszystkich za­głębiach węglowych w Polsce, metan występuje, jako gaz prawie czysty tj. z minimalną ilością innych gazów, jego wartość opa­łowa wynosi 35 897 kJ/m3. Na chwilę obecną jego eksploatacja wydaje się być najatrakcyjniejsza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zasoby geologiczne metanu wynoszą około 250 mld m3, zasoby bilan­sowe 95 mld m3, w tym z obszarów gór­niczych kopalń czynnych – 29,8 mld m3. Aktualnie w wyniku prowadzonej eks­ploatacji pokładów węgla jego emisja do atmosfery jest na poziomie 900 mln m3 rocznie. Metodą drenażu wychwytuje się około 270 mln m3 metanu, z czego w sposób przemysłowy wykorzystuje się jedynie 55 proc.

  – Rozwinięcie na szeroką skalę energetyki opartej na metanie byłoby wprawdzie w początkowej fazie kosztowne, ale wielokrotnie tańsze niż spodziewane nakłady na rozwój energetyki jądrowej (ponad 50 mld zł), eksploatację gazu z łupków (ok. 220 mld zł) czy wykorzy­stanie technologii zgazowania węgla w złożu – przekonywał we wrześniowym wydaniu Magazynu Korporacyjnego Grupy Weglokoks, profesor Jan Drzewiecki z Głównego Instytutu Górnictwa. – Tym bardziej, że pozyskiwa­nia metanu jest znacznie łatwiejszy niż gazu z łupków – argumentował profesor Drzewiecki.

  Kopalnia Brzeszcze jest najbardziej metanową polską kopalnią. Gaz wydziela się w ścianach wydobywczych, wyrobiskach korytarzowych, drogach wentylacyjnych, a także jest ujmowany systemami odmetanowania w ścianach, przodkach chodnikowych oraz zza tam izolacyjnych.