FASHION WEEK

GADGET WORLD

BEST Smartphones

System monitorowania temperatury MI3 w wersji z obsługą komunikacji szeregowej
Firma Raytek rozszerzyła ofertę urządzeń MI3 do bezkontaktowego pomiaru temperatury o nowy moduł komunikacyjny wyposażony w cztery wyjścia analogowe odizolowane galwanicznie między sobą oraz odseparowane galwanicznie od linii zasilającej. Jest to moduł o szerokości 6TE, przystosowany do montażu na szynie DIN, zapewniający łączność z maksymalnie czterema głowicami pomiarowymi MI3. Umożliwia zaprogramowanie każdego z wyjść do pracy z w trybie prądowym 0/4...20 mA lub napięciowym 0...5/10 V. Zapewnia łatwy update punktów pomiarowych do pracy w technologii bezkontaktowej w paśmie podczerwieni, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącej infrastrukturze komunikacyjnej.

DON'T MISS

POPULAR VIDEO

Niezawodne i ekonomiczne zgrzewanie stali i aluminium
Producenci samochodów coraz częściej projektują lekkie konstrukcje w celu zmniejszenia wagi pojazdów i zredukowania zużycia paliwa. Ten trend wymusza zmiany w metodach budowy nadwozi...

HOLIDAY RECEPIES

EVEN MORE NEWS