Będzie umowa polskich spółek ws. budowy elektrowni jądrowej

  Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisze z Tauronem, Eneą i KGHM umowę o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

  W połowie sierpnia br. minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że Polska Grupa Energetyczna i KGHM, Tauron oraz Enea prowadzą rozmowy na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

  – Jak najbardziej ten projekt popieram i będą chciał go rozwijać. Jest on bardzo ważny i uważam, że możliwy do realizacji przez te cztery spółki – mówił minister Budzanowski.

  W ocenie Mikołaja Budzanowskiego polska elektrownia jądrowa może kosztować ok. 50 mld zł. To będzie podobne porozumienie do tego, jakie na początku lipca br. zawarło PGNiG z PGE, KGHM Polska Miedź, Eneą oraz Tauronem w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Umowa szacuje, że nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz wyniosą 1,72 mld zł, a pierwszy gaz ze wspólnego projektu może popłynąć w 2016 r.

  Już kilka tygodni temu Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia zapowiadał, że jest zainteresowany udziałem w budowie elektrowni jądrowej.

  – W miksie energetycznym grupy Tauron w 2025 r. chcemy mieć energię jądrową. Żeby wtedy ją mieć, to już dziś trzeba rozpocząć odpowiednie działania i ponieść nakłady inwestycyjne. Ok. 400-600 MW to rząd wielkości, który nas interesuje we wspólnym projekcie jądrowym, w którym wiodącą rolę będzie odgrywać PGE – mówił Dariusz Lubera.

  Także prezes KGHM, Herbert Wirth, już deklarował zainteresowanie Polskiej Miedzi udziałem w budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

  Uruchomienie pierwszego bloku jądrowego PGE planuje na rok 2023, cała pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy ok. 3000 MW, ma zostać oddana w 2025r. Druga elektrownia jądrowa, również o mocy ok. 3000 MW, ma ruszyć w 2029 r.

  PGE prognozuje, że będzie posiadać co najmniej 51 proc., a optymalnie 75 proc. udziału w elektrowniach jądrowych. Grupa szacuje uśredniony koszt energii elektrycznej z elektrowni jądrowej na poziomie ok. 65-68 euro za MWh, co uzasadnia budowę elektrowni w większości scenariuszy.

  Wciąż nie wiadomo, ile będzie kosztować budowa elektrowni jądrowej, pojawiają się szacunki od 3 mln do 5 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej, co oznaczałoby, że elektrownia o mocy ok. 3 tys. MW może kosztować od ok. 9 mld euro (czyli 36 mld zł) do 15 mld euro (czyli ok. 60 mld zł).

  Źródło: www.wnp.pl