Armatura przemysłowa w przemyśle energetycznym i gazownictwie

    W związku z modernizacją instalacji przemysłowych oraz projektowaniem i budową nowych, od producentów armatury przemysłowej oczekiwane jest ciągłe doskonalenie i unowocześnianie wyrobów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj nowo budowane w Polsce instalacje w przemyśle energetycznym i w gazownictwie.

    Nowo budowane bloki w elektrowniach projektowane są na parametry nadkrytyczne, co wymaga stosowania nowych materiałów do budowy zaworów regulacyjnych oraz odcinających, odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury i ciśnienia. Armatura musi spełniać bardzo wysokie wymagania co do niezawodności, a okres pomiędzy przeglądami jest wydłużony zgodnie z harmonogramem okresowych zatrzymań pracy bloku energetycznego. Zawory regulacyjne muszą pracować bezawaryjnie w warunkach zagrożonych flashingiem czy przepływem zdławionym, jak również spełniać normy co do emisji hałasu – często wymaga to indywidualnego podejścia do tych aplikacji i opracowania konstrukcji uwzględniających indywidualne wymagania technologiczne obiektu.

    Wiele nowych instalacji obecnie jest budowanych w przemyśle gazowniczym. W porównaniu do standardów dotąd obowiązujących w Polsce można zaobserwować wzrost wymagań co do przepustowości instalacji oraz budowy systemów sterowania obiektami. Wymusza to stosowanie zaworów dużych średnic o podniesionej regulacyjności, które mają maksymalną przepustowość przy minimalnym spadku ciśnienia, a jednocześnie są zdolne do regulacji bardzo małych przepływów przy dużym spadku ciśnienia. Materiały i uszczelnienia stosowane w tych konstrukcjach muszą zachowywać najwyższe standardy związane ze stosowaniem w strefach zagrożenia wybuchem oraz w warunkach często występującego przechłodzenia w wyniku rozprężenia gazu.

    Autor: Marek Kuraś, Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Zakłady Automatyki POLNA