Alstom będzie modernizował Połaniec

    Wczoraj podpisaliśmy bardzo dla nas ważny i wartościowy kontrakt na modernizację sześciu bloków w elektrowni Połaniec – powiedział Jakub Radulski, prezes Alstom w Polsce.

    – Wartość kontraktu wynosi 65 mln euro i dotyczy modernizacji części wysokoprężnych i średnioprężnych turbin parowych – dodał Jakub Radulski.

    Kontrakt został podpisany pomiędzy GDF Suez Energia Polska i Alstom Power. GDF Suez Energia Polska informował w lutym tego roku, że wkrótce będzie ogłaszał przetargi związane z modernizacją elektrowni Połaniec. Spółka informowała, że to będzie modernizacja kotłów, inwestycja w odazotowanie spalin i głęboka modernizacja turbin, a przetargi na te usługi nie będą ogłaszane publicznie, bo spółka nie ma takiego obowiązku.

    GDF Suez Energia Polska informował, że w efekcie modernizacji sprawność elektrowni Połaniec wzrośnie z 36 proc. do 38 proc., a czas jej pracy zostanie wydłużony o ponad 20 lat, czyli do około 2035 roku.

    www.wnp.pl