100!

  Oddajemy w Państwa ręce setny numer czasopisma Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Jest to właściwie nasz podwójny jubileusz – w tym roku czasopismo obchodzi również 10 lat istnienia – pierwszy numer ukazał się w marcu 2004 roku.

  Taki jubileusz jest świetną okazją do przypomnienia, jakie były początki naszego magazynu.

  Na pomysł jego wydawania wpadł przed laty nasz rodak z Ameryki – Michael Majchrzak. Jego przodkowie wyemigrowali z Polski ok. 100 lat temu. Jako inżynier został skierowany w latach 90. do Polski, gdzie budował podwaliny pod polski oddział amerykańskiej firmy konsultingowej. Ponieważ był z wykształcenia inżynierem, był także stałym czytelnikiem amerykańskiego czasopisma Plant Engineering, poświęconego sprawom inżynierii oraz szeroko rozumianemu utrzymaniu ruchu w przemyśle. Magazyn ten, wydawany od 1947 r., dostarcza szerokiej wiedzy wielu inżynierom i technikom zatrudnionym w przemyśle USA. Bazuje na doświadczeniach branżowych specjalistów, ma stały kontakt z uczelniami wyższymi i kadrą tam zatrudnioną i dzięki temu wypracował sobie pozycję lidera wśród czasopism technicznych związanych z tematyką utrzymania ruchu. Obecnie pismo rozchodzi się w nakładzie ok. 70 tys. egzemplarzy drukowanych i kilkudziesięciu tys. egzemplarzy pobieranych w formie elektronicznej (na stronie internetowej lub jako PDF).

  Michael Majchrzak zauważył, że na polskim rynku wydawniczym nie ma pisma o podobnym profilu i stąd właśnie narodził się pomysł utworzenia redakcji i wydawania podobnego pisma w Polsce. Warto dodać, że jako pierwsze ukazało się inne czasopismo wydawnictwa założonego przez Michaela Majchrzaka, przeznaczone głównie dla automatyków – Control Engineering Polska, którego pierwszy numer ukazał się we wrześniu 2003 r. Oba te czasopisma mogły być wydawane na rynku polskim po nabyciu niezbędnych licencji od ówczesnego właściciela obu marek, wydawnictwa Reed Business Information.

  Plant Engineering Polska – bo tak nazywał się początkowo nasz magazyn – po raz pierwszy ukazał się w marcu 2004 r. Znalazły się w nim wyłącznie teksty tłumaczone z amerykańskiego Plant Engineering – polska redakcja dopiero tworzyła bazę współpracowników, tłumaczy i autorów. Pierwszym redaktorem naczelnym był sam założyciel – Michael Majchrzak.

  Wraz z drugim wydaniem magazynu tytuł zmieniono na Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, do którego w październiku 2004 r. dodano słowo „Inżynieria”, dzięki czemu pismo zyskało tytuł „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”, którym posługujemy się do dziś.

  Pierwszy „polski” artykuł ukazał się w lipcu 2004 r. (autorstwa Andrzeja Bacińskiego), a poświęcony był najczęstszym przyczynom awarii pomp. Jednocześnie w amerykańskim Plant Engineering zaczęły pojawiać się swojsko brzmiące nazwiska autorów, takie jak: Foszcz, Fialkowski, Bartos, Kowal, Grebowski, Klonsinski, Sharkowicz, Nabrotzky, Jablonsky, Malinowski, Kuroski, Lukasik, Hudzinski, Kudritzki, Konopka, Kiolbasa, Witucki, Remski, Lutovsky, Galeski i wiele innych.

  Od początku z naszym czasopismem współpracowało wielu autorów tekstów, którzy wywodzili się z różnych środowisk. Byli to zarówno dziennikarze, pracownicy firm (nawiasem mówiąc, ich wiedza praktyczna jest zawsze bardzo cenna) oraz przedstawiciele wyższych uczelni technicznych.

  A propos zespołu redakcyjnego – od grudnia 2005 r. funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tylicka, która wcześniej zajmowała stanowisko sekretarza redakcji. Pod koniec 2006 r. redaktorem naczelnym została Adriana Jakubowska, a w październiku 2007 r. funkcję tę przejął niżej podpisany, pracując z kilkumiesięczną przerwą na przełomie lat 2012/2013, kiedy to stanowisko zajmował Marek Kalman.

  Czasopismo Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych publikuje teksty fachowe związane z technologiami, produktami, usługami, organizacją produkcji itp. Skupiamy się na kilku podstawowych działach: utrzymaniu ruchu, mechanice, elektryce, a w ostatnim czasie pojawił się również dział IT. Pismo zmienia się dynamicznie, dostosowując treść do zapotrzebowania zgłaszanego przez czytelników, stąd np. pomysł utworzenia stosunkowo młodego działu nazwanego ogólnie Usługi, w którym znajdują się artykuły poświęcone szeroko rozumianym usługom świadczonym zarówno przez podmioty wewnętrzne (działy utrzymania ruchu, wyodrębnione komórki zakładowe), jak i zewnętrzne (firmy świadczące usługi w ramach outsourcingu). Zlecanie prac na zewnątrz staje się coraz częstsze, zwłaszcza wobec konieczności obniżania kosztów. Firmy specjalizujące się w danych usługach często są lepiej przygotowane do świadczenia prac niż własne komórki w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można ograniczyć koszty i zwiększyć np. dostępność sprzętu.

  Całość czasopisma uzupełniona jest opisem najciekawszych wydarzeń w przemyśle oraz informacjami o nowych produktach. Dziś wiele z tych informacji można znaleźć w Internecie, jednak nie zawsze są one wiarygodne, a dotarcie do nich jest bardzo często uciążliwe i czasochłonne – my podajemy je Państwu „na talerzu”.

  Czasopismu od lat towarzyszy również portal internetowy www.utrzymanieruchu.pl. Jest to bodaj jedyny portal związany z utrzymaniem ruchu aktualizowany codziennie, zawierający najświeższe informacje z zakresu przemysłu, a także biznesu ściśle związanego z przemysłem i produkcją.

  Nasze wydawnictwo to również dwa duże coroczne wydania specjalne poświęcone tematom Energii (w okresie wakacyjnym) oraz Bezpieczeństwa w przemyśle (pod koniec roku). Ponadto w bieżącym roku zaplanowaliśmy trzy dodatki tematyczne poświęcone najważniejszym zagadnieniom branży produkcyjnej – sprężonemu powietrzu, olejom i smarom oraz diagnostyce i monitorowaniu.

  W tym miejscu warto także wspomnieć o seminariach dla sektora produkcji, które z powodzeniem nasze wydawnictwo organizuje od lat. Na początku były to duże wydarzenia branżowe pod nazwą PROTECH (we Wrocławiu). Była to wystawa najnowocześniejszych produktów oferowanych na naszym rynku utrzymana w konwencji targowej, której towarzyszył cykl spotkań seminaryjnych odbywających się równocześnie w kilku panelach tematycznych.

  Obecna formuła seminariów została wprowadzona w 2008 r., od tego czasu przyciągnęła już kilkanaście tysięcy uczestników i nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Nasze seminaria stanowią doskonałą okazję do zapoznania się najnowszymi branżowymi rozwiązaniami, a z drugiej strony – są świetną okazją dla dostawców do zaprezentowania swojej oferty w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami i potencjalnymi klientami firm.

  W naszej działalności ważne jest to, że zarówno wszystkie nasze czasopisma (także Control Engineering Polska oraz Inteligentny Budynek), jak i seminaria są bezpłatne. Jakie to ma znaczenie? W przypadku czasopism płatnych nierzadko zakupione egzemplarze znikają na półce dyrektora i nie są udostępniane nawet kilku osobom. Dzięki temu, że nasze pismo jest bezpłatne, może je zaprenumerować każdy. Czytają je osoby ściśle związane z produkcją – zarówno technicy, inżynierowie, jak i kadra zarządzająca.

  Kończąc podsumowanie 10-lecia naszego pisma i setnego numeru, serdecznie dziękuję wszystkim naszym czytelnikom, autorom oraz firmom za dotychczasową współpracę, dzięki której nasze pismo po prostu nie mogłoby istnieć. Jesteśmy otwarci na Państwa nowe pomysły, uwagi i z chęcią przyjmiemy sugestie dotyczące nowych tematów. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie równie owocna w nadchodzących latach.

  W imieniu redakcji czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych…

  Tomasz Kurzacz, redaktor naczelny

  UR

  Autor: Tomasz Kurzacz, Redaktor naczelny