Archiwum

Nagrania z webinariów dostępne po zalogowaniu.

Zarządzanie Częściami Zamiennymi

Wydarzenie archiwalne (2016-08-25 11:00 - 13:00)

Cel: Celem szkolenia uczestników jest nauka sprawdzonych metod i najlepszych praktyk w celu zmniejszenia zużycia części zamiennych i zapasów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teorię i przyznają ocenę własnego procesu w celu ... »


Opracowanie PM z pomocą FMEA i RCM

Wydarzenie archiwalne (2016-06-16 11:00 - 13:00)

Cel: FMEA jest metodologią podejmowania decyzji dogłębnej analizy awarii i urządzeń, takich jak aktualizacja planu zarządzania lub modyfikacji konstrukcji urządzenia. Celem tego szkolenia jest wyjaśnienie procesu na konkretnych przypadkach. Po ... »


Lean Maintenance (5S, OPL, Visual management ...)

Wydarzenie archiwalne (2016-05-24 11:00 - 13:00)

Cel: Poznać narzędzia Lean Manufacturing i zrozumieć, w jaki sposób mogą one zwiększyć wydajność zespołów Utrzymania Ruchu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: Zrozumieć podstawowe zasady Lean Manufacturing oraz ... »


Zarządzanie Wydajnością Utrzymania Ruchu

Wydarzenie archiwalne (2016-04-28 11:00 - 13:00)

Cel: Dowiedzieć się, jak zaimplementować metody poprawy wydajności: zwiększyć dostępność sprzętu, zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność ekip Utrzymania Ruchu. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił: Zrozumieć różne ... »


Przygotowanie i Planowanie prac UR

Wydarzenie archiwalne (2016-03-31 11:00 - 13:00)

Cel Zdefiniowanie procesu przygotowania i planowania prac w celu znacznego zwiększenia wydajności (+ 25%) poprzez eliminację marnotrawstwa w warsztatach UR. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił: Zrozumieć podstawowe elementy ... »


Metody Zarządzania Bezpieczeństwem w dziale UR

Wydarzenie archiwalne (2016-02-19 11:00 - 12:00)

Cel webinarium Określić kluczowe obowiązki/odpowiedzialność kierownika utrzymania ruchu względem bezpieczeństwa operatorów, a także inżynierów. Celem webinarium jest również zrozumienie podstawowych zachowań, ról i zadań zespołu technicznego. ... »


Utrzymanie Ruchu - Procesy i Metody

Wydarzenie archiwalne (2016-01-26 11:00 - 13:00)

Cel Określić kluczowe procesy funkcjonowania utrzymania ruchu i mierzyć skuteczność systemu w miejscu pracy. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił / umiał : Zrozumieć różne typy strategii utrzymania ruchu w przemyśle. ... »


Zasady strategii Lean Maintenance

Wydarzenie archiwalne (2015-10-08 11:00 - 12:00)

Lean Maintenance, czyli „odchudzona produkcja”, zyskuje na popularności jako wybór odpowiedniej strategii w utrzymaniu bezbłędnej pracy sprzętu i produktywności. Najtrudniejszy jest początek.„Utrzymanie Ruchu” zaprasza ... »