Zarządzanie Wydajnością Utrzymania Ruchu

Lokalizacja: Warszawa

Opis szkolenia

Znajomość parku maszynowego i regularne usuwanie usterek nie jest obecnie wystarczające, aby odpowiadać na potrzeby biznesowe zakładu przemysłowego. W szkoleniu tym idziemy więc o krok dalej w zarządzaniu utrzymaniem ruchu. Prezentujemy metody ciągłej poprawy wydajności maszyn i procesów, omawiamy które z nich najłatwiej wdrożyć, oraz  jakie przynoszą stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i nakładów czasu. Na podstawie studiów przypadku pokazujemy, jak zwiększyć dostępność sprzętu, jednocześnie zmniejszyć koszty i podnieść wydajność ekip Utrzymania Ruchu. Opisujemy jak identyfikować obszary wymagające poprawy, aby każdy rok cechował się postępem. W takim podejściu ważne jest, aby zarządzać umiejętnie rozwijanymi procesami, więc poruszamy też kwestię wskaźników jak i tabel wyników. Omawiamy również działania optymalizujące kontrakty i zatrudnienie. Przy pomocy ćwiczeń pokazujemy jak wyliczyć niezbędną do prac liczbę personelu utrzymania ruchu, właściwie zlecać działania podwykonawcom i rozwijać elastyczność naszego działu UR.

 

Program szkolenia

  1.Normalizacja i definicja wskaźników

 • Normalizacja zadań Utrzymania Ruchu
 • Proces UR oraz model biznesowy
 • KOI Utrzymania Ruchu i scorecard

   2.Definicja zasobów ludzkich potrzebnych w UR

 • Kalkulacja ilości pracowników niezbędnych do wykonania efektywnej pracy w dziale UR
 • Kalkulacja i definicja struktur zespołów wsparcia
 • Elastyczność i outsourcing, make or buy
 • Zmniejszenie nakładu pracy UR przy pomocy narzędzia ELCOMORE

   3.Poprawa kosztów Utrzymania Ruchu

 • Kalkulacja i monitorowanie kosztów przemysłowego utrzymania ruchu
 • Zdefiniowanie rocznego oraz wieloletniego budżetu
 • Planowanie i zarządzanie starzejącymi się maszynami
 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Zarządzanie i optymalizacja procesu napraw

   4.Inne elementy, dziedziny do poprawy

 • BCM
 • TPM oraz auto Maintenance
 • Codzienne spotkania oparte o zarządzanie wizualne

   5.Kluczowe wskaźniki sukcesu

 • Komunikacja z operatorami i innymi działami
 • Zrozumienie i przewidywanie negatywnego oraz pozytywnego działania sprzężenia zwrotnego
 • System informacji zwrotnej, poprawa planowanych i nieplanowanych działań UR.

 

 

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie ruchu.
 • Mistrz / brygadzista działu UR.
 • Technicy utrzymania ruchu.
 • Szefowie produkcji zarządzający pracownikami UR.
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie.

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin

 • 2018

Dane kontaktowe

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia