Zarządzanie Wydajnością Utrzymania Ruchu

 

Lokalizacja: Warszawa

Cel

Dowiedzieć się, jak zaimplementować metody poprawy wydajności: zwiększyć dostępność sprzętu, zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność ekip Utrzymania Ruchu.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć różne dźwignie wydajności przemysłowego utrzymania ruchu.
 • Opisać i wykorzystać biznesowy model przemysłowego utrzymania ruchu do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 • Zmierzyć wydajność UR poprzez wprowadzenie scorecard, dostosowanej do swojej jednostki produkcji.
 • Obliczyć i określić liczbę personelu do czynności związanych z utrzymaniem ruchu.
 • Optymalizować outsourcing, selekcjonować prace, rozwijać elastyczność.

Grupa docelowa

 • Menedżerowie techniczni.
 • Superwizor Utrzymania Ruchu.
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie.
 • Menedżerowie produkcji, którym podlegają pracownicy UR.

Program szkolenia

 1. Normalizacja i definicja wskaźników.
  • Normalizacja zadań Utrzymania Ruchu.
  • Proces UR oraz model biznesowy.
  • KOI Utrzymania Ruchu i scorecard.
 2. Definicja zasobów ludzkich potrzebnych w UR.
  • Kalkulacja ilości pracowników niezbędnych do wykonania efektywnej pracy w dziale UR.
  • Kalkulacja I definicja struktur zespołów wsparcia.
  • Elastyczność i outsourcing, make or buy.
  • Zmniejszenie nakładu pracy UR: ELCOMORE
 3. Poprawa kosztów Utrzymania Ruchu.
  • Kalkulacja i monitorowanie kosztów przemysłowego utrzymania ruchu.
  • Zdefiniowanie rocznego oraz wieloletniego budżetu. Planowanie i zarządzanie starzejących się maszyn (obsolescence).
  • Zarządzanie częściami zamiennymi.
  • Zarządzanie i optymalizacja procesu napraw.
 4. Inne elementy, dziedziny do poprawy.
  • Strategia UR przez maszynę, używając BCM.
  • TPM oraz auto Maintenance.
  • Codzienne spotkania dotyczące zarządzaniem wizualnym dla UR.
 5. Kluczowe elementy sukcesu.
  • Komunikacja.
  • Zrozumienie i przewidywanie negatywnego i pozytywnego działania mechanizmu ”spirali”.
  • Wnioski, poprawa planowanych i nieplanowanych działań UR.

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza z zakresu usług Utrzymania Ruchu.
 • Zalecane: IBP MI01 Podstawowe szkolenie Utrzymania Ruchu, bądź ekwiwalentne.

Trener

Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • Cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Archiwum szkolenia

Webinarium