Zarządzanie Projektami

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie logiki Project Management, jako skutecznej metody wprowadzania istotnych, często złożonych i trudnych zmian w firmie. Uczestnicy poznają zasady organizacji projektu, role i wymagane kompetencje poszczególnych członków projektu, a także zasady, metody oraz praktyczne narzędzia planowania, realizacji oraz monitorowania działań w ramach projektu. Jako przykłady omawiane będą projekty wdrożeniowe nowych linii produkcyjnych, modernizacje istniejących maszyn,  projekty związane z przebudową hali i modernizacji infrastruktury, a także projekty wprowadzające nowe metody pracy w UR takie jak przygotowywanie i planowanie prac czy zmiana podejścia z reaktywnego na prewencyjne. Podczas szkolenia omówione będą również metody oraz skuteczne narzędzia podnoszące motywację i zaangażowanie uczestników projektu, jak również metody zapewniające akceptację zmian wprowadzanych w wyniku realizacji projektu.

 

 

Program szkolenia

1.Istota podejścia Project Management.

 • Czym jest projekt
 • Parametry sukcesu projektu
 • Co to jest zarządzanie projektem, Organizacja projektu, Mapa drogowa projektu

   2.Określenie potrzeb projektowych

 • Podejście funkcjonalne
 • Kryteria analizy
 • Ocena ryzyka

   3.Przygotowanie i planowanie

 • Wstępna specyfikacja techniczna, Karta projektu
 • Kryteria porównania i wyboru scenariusza
 • Studium wykonalności projektu
 • Analiza kosztów / korzyści

   4.Zarządzanie projektem

 • Cykl życia projektu i punkty kontrolne
 • Dynamika zarządzania projektem – systemowe przyspieszenie realizacji, reagowanie na zakłócenia
 • Zarządzanie wizualne – „Project war room”
 • Zarządzanie zmianą i komunikacja
 • PRINCE2
 • PMBoK
 • podejście Agile

 

 

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Członkowie zarządu nadzorujący obszary zaangażowane w realizację projektów
 • Dyrektorzy techniczni, menedżerowie operacyjni
 • Menedżerowie projektów i przyszli menedżerowie projektów
 • Pracownicy UR zaangażowani w realizację projektów

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin:

 • Termin otwarty: do ustalenia z zainteresowanymi uczestnikami

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia