Zarządzanie Projektami

Lokalizacja: Warszawa

Cel

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie logiki Project Management, jako skutecznej metody wprowadzania istotnych, często złożonych i trudnych zmian w firmie. Uczestnicy poznają zasady organizacji projektu oraz roli i wymaganych kompetencji poszczególnych uczestników projektu; a także zasady, metody oraz praktyczne narzędzia planowania, realizacji oraz monitorowania działań w ramach projektu. Podczas szkolenia omówione będą również metody oraz skuteczne narzędzia podnoszące motywację i zaangażowanie uczestników projektu, jak również metody zapewniające akceptację zmian wprowadzanych w wyniku realizacji projektu.

Po zakończaniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • odpowiednio przygotowywać projekty i skutecznie nimi zarządzać na każdym etapie ich realizacji;
 • stosować właściwe, praktyczne narzędzia planowania, realizacji i monitorowania w celu osiągnięcia założonych parametrów projektów;
 • zarządzać ryzykiem występującym na każdym etapie realizacji projektów z wykorzystaniem praktycznych narzędzi;
 • motywować i angażować pracowników różnych obszarów firmy dedykowanych do projektu nie zmniejszając ich zdolnosci do wykonywania bieżących zadań;
 • prowadzić efektywne spotkania zespołu projektowego zapewniając osiąganie postawionych celów;
 • uzyskiwać trwałą akceptację zmian wprowadzanych w wyniku realizacji projektów;

Grupa docelowa

 • Członkowie zarządu nadzorujący obszary zaangażowane w realizację projektów ;
 • Dyrektorzy techniczni, menedżerowie operacyjni ;
 • Menedżerowie projektów i przyszli menedżerowie projektów ;
 • Kluczowi uczestnicy zespołów projektowych ;

Program szkolenia

 1. Istota podejścia Project Management.
  • Czym jest projekt.
  • Parametry sukcesu projektu.
  • Co to jest zarządzanie projektem, Organizacja projektu, Mapa drogowa projektu.
 2. Określenie potrzeb projektowych.
  • Podejście funkcjonalne.
  • Kryteria analizy.
  • Ocena ryzyka.
 3. Przygotowanie i planowanie.
  • Wstępna specyfikacja techniczna, Karta projektu.
  • Kryteria porównania i wyboru scenariusza.
  • Studium wykonalności projektu.
  • Analiza kosztów / korzyści.
 4. Zarządzanie projektem.
  • Cykl życia projektu i punkty kontrolne.
  • Dynamika zarządzania projektem – systemowe przyspieszenie realizacji, reagowanie na zakłócenia.
  • Zarządzanie wizualne – „Project war room”.
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Interaktywne dynamiczne prezentacje obejmujące m.in. najlepsze praktyki biznesowe – koncentracja na praktyczny, użytecznych metodach i narzędziach;
 • Ćwiczenia w małych grupach z wykorzystaniem studiów przypadków – uczestnicy zarządzają konkretnymi projektami w hipotetycznej firmie;
 • Po zakończeniu szkolenia test sprawdzający poziom nabytej wiedzy potwierdzony certyfikatem;

Po zakończeniu szkolenia możliwe są bezpłatne, indywidualne konsultacje dotyczące wdrażania wyników szkolenia w konkretnej firmie z której pochodzi uczestnik szkolenia. Szczegółowy zakres konsultacji, czas ich trwania oraz inne warunki do uzgodnienia z zainteresowaną firmą.

Wymagania wstępne

 • Szkolenie to nie wymaga spełnienia warunków wstępnych

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • Przerwy kawowe i obiad wliczone w cenę.
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe