Zarządzanie kompetencjami personelu UR

Opis szkolenia

Szkolenie omawia kwestię kompetencji pracowników utrzymania ruchu, temat do niedawna całkowicie pomijany w zarządzaniu działem UR. Kwestie kompetencji omawiane są podczas rekrutacji nowych pracowników, ale później często odchodzą w zapomnienie w natłoku codziennych obowiązków i ograniczają się do realizacji prawem wymaganych szkoleń i certyfikacji. Kompetencje personelu technicznego są jednak kluczowym czynnikiem w realizacji wyników jednostki produkcyjnej, szczególnie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Mają one bezpośredni wpływ na koszty (zużycie części zamiennych) czy na dostępność sprzętu (czas diagnozy awarii). Odpowiednie zarządzanie kompetencjami pozwoli na poprawienie tych wyników, a na szkoleniu prezentujemy proste metody pomiaru, planowania i zarządzania umiejętnościami. Pokazujemy również proste metody przeglądu i aktualizacji kompetencji. Dzięki szkoleniu zarządzanie kluczowymi kompetencjami może się odbywać bez angażowania działu zarządzania zasobami ludzkimi co usprawnia i przyspiesza proces decyzyjny w kwestii nowych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Przejrzysty prosty proces jaki prezentujemy jest również dodatkowym motywatorem dla pracowników, którzy wiedzą, że pozostając z naszą firmą mają szansę na dalszy rozwój swoich kompetencji nie tylko typowo technicznych.

 

 

Program szkolenia

   1.Kompetencje – wprowadzenie

 • Proces zarządzania kompetencjami
 • Rodzaje kompetencji: ogólne, techniczne, zachowawcze
 • Wszechstronność i wielozawodowość

   2.Mapowanie.

 • Narzędzia mapowania.
 • Jak korzystać z mapowania.

3.Rozwój kompetencji.

 • Coaching / mentoring.
 • Funkcje, poziomy w zakresie utrzymania ruchu.
 • Plan szkolenia (MTP, TFP).
 • Proces rozwoju

 

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu
 • Technicy UR
 • Pracownicy HR
 • Trenerzy wewnętrzni i instruktorzy

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin

 • Termin otwarty: do ustalenia z zainteresowanymi uczestnikami

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia