Zarządzanie energią – podstawy

Opis szkolenia

Podczas szkolenia definiujemy kluczowe procesy zarządzania energią na przykładzie konkretnych zakładów oraz w odniesieniu do Państwa firmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie już na szkoleniu stworzyć mapę obecnych procesów i zdefiniować plan akcji, który pozwoli zaoszczędzić pieniądze poprzez poprawę efektywności energetycznej. Oszczędności związane z energią często wiążą się ze zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innymi oddziaływaniami środowiskowymi, które również omawiać będziemy w trakcie szkolenia. Kluczową częścią szkolenia jest mapowanie zużycia energii w zakładzie, które jest podstawą do dalszej zespołowej pracy w zakładzie i które powinno po szkoleniu stanowić rdzeń zarządzania energią. Na szkoleniu skupiamy się na zarządzaniu istniejącą instalacją, więc inwestycje w urządzenia energooszczędne nie są tematem tego szkolenia.

 

Program szkolenia

 • System Zarządzania Energią ISO 50001
 • Mapowanie zużycia energii w zakładzie
 • Dzielenie odpowiedzialności za zużycie energii
 • Zespoły ds. redukcji zużycia energii i identyfikacji przecieków
 • Klucze podziału energii bez stosowania liczników
 • Obchody i audyty energetyczne
 • Główne obszary marnotrawienia energii
 • Sposoby detekcji wycieków
 • Wskaźniki i codzienne zarządzanie energią
 • Kaizen i warsztaty poprawy wyników

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni
 • Specjaliści do spraw energii, doradcy energetyczni
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią
 • Osoby, które w znacznym stopniu chciałyby obniżyć koszty energii wdrażając System Zarządzania Energią ISO 50001

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin

 • Termin: do ustalenia z zainteresowanymi uczestnikami

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia