Zarządzanie Energią i Redukcja Konsumpcji

Opis szkolenia

Podczas szkolenia definiujemy kluczowe procesy zarządzania energią na przykładzie konkretnych zakładów oraz w odniesieniu do Państwa firmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie już na szkoleniu stworzyć mapę obecnych procesów i zdefiniować plan akcji, który pozwoli zaoszczędzić pieniądze poprzez poprawę efektywności energetycznej. Oszczędności związane z energią często wiążą się ze zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innymi oddziaływaniami środowiskowymi, które również omawiać będziemy w trakcie szkolenia. Kluczową częścią szkolenia jest mapowanie zużycia energii w zakładzie, które jest podstawą do dalszej zespołowej pracy w zakładzie i które powinno po szkoleniu stanowić rdzeń zarządzania energią. Na szkoleniu skupiamy się na zarządzaniu istniejącą instalacją, więc inwestycje w urządzenia energooszczędne nie są tematem tego szkolenia.

 

Program szkolenia

 • System Zarządzania Energią ISO 50001 – wspólne wypełnienie audytu wskazującego stan obszaru zarządzania energią, który automatycznie wskazuje obszary priorytetowe do poprawy, omówienie składowych ISO 50001, wskazanie elementów kluczowych z punktu widzenia oszczędności pieniędzy.
 • Mapowanie zużycia energii w zakładzie – ćwiczenie wskazujące obszary z największą konsumpcją energii danego typu, oznaczenie miejsc na których należy się skupić w naszych działaniach oraz definiowanie akcji od razu gotowych do wdrożenia, powiązanie zużycia energii z poziomem produkcji i wpływem na koszt jednostkowy produkcji.
 • Dzielenie odpowiedzialności za zużycie energii – analiza struktury organizacyjnej firmy pod kątemodpowiedzialnych za konsumpcję energii poza działem utrzymania ruchu, wskazanie celów i działań dla działów produkcji, szkoleń i jakości.
 • Zespoły ds. redukcji zużycia energii i identyfikacji przecieków – jak ustalić cele redukcji energii na poziomie linii produkcyjnej i konkretnej maszyny, jak stworzyć skuteczne zespoły ds. redukcji kosztów energii oraz jak przeprowadzać ich spotkania.
 • Klucze podziału energii bez stosowania liczników – jak bezinwestycyjnie podzielić odpowiedzialność w zakładzie za zużycie energii oraz podzielić cele.
 • Obchody i audyty energetyczne – gdzie kierować obchody, kto ma je wykonywać i jak często, jak sporządzić checklisty obchodu i kto ma je analizować.
 • Główne obszary marnotrawienia energii – 7 marnotrawstw obszaru energii w przykładach z zakładów i jak ich unikać: nadprodukcja, nadmierna specyfikacja, niedostosowanie do poziomu i struktury produkcji, straty do odzysku i te nie do odzyskania, straty podczas przesyłu energii.
 • Sposoby detekcji wycieków – prezentacja technicznych rozwiązań dostępnych na rynku oraz metodbezinwestycyjnych.
 • Wskaźniki i codzienne zarządzanie energią – tablice wyników, codzienne i comiesięczne spotkania, sposoby raportowania
 • Kaizen i warsztaty poprawy wyników – metody do codziennego i warsztatowego poprawiania wyników, sposoby przygotowania budżetu inwestycyjnego na kolejny rok.

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni
 • Specjaliści do spraw energii, doradcy energetyczni
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią
 • Osoby, które w znacznym stopniu chciałyby obniżyć koszty energii wdrażając System Zarządzania Energią ISO 50001

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

Czas trwania 

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia