Zarządzanie Częściami Zamiennymi

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nauka sprawdzonych metod i najlepszych praktyk w celu zmniejszenia zużycia części zamiennych i zapasów, oraz poprawienia ich wskaźnika rotacji. Przy pomocy studiów przypadku i ćwiczeń pokazujemy zastosowanie podstawowych zasady zarządzania częściami zamiennymi, by później omówić ich praktyczne zastosowanie w trudniejszych warunkach zakładu przemysłowego, kiedy książkowa teoria nie zawsze się sprawdza. Ponieważ w zapasach części zamiennych drzemią spore ilości zamrożonej gotówki, a co za tym idzie duże ryzyko strat, warto zapoznać się najlepszymi praktykami optymalizacji poziomu części zamiennych jak i konsumpcji. Dokonanie samooceny dotyczącej zarządzania częściami zamiennymi w obrębie swojego zakładu podczas szkolenia może przynieść spore oszczędności po wdrożeniu nowych pomysłów w życie, a wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia będzie z pewnością dodatkowym źródłem inspiracji i gotowych rozwiązań, które możemy zaaplikować we własnym zakładzie.

Program szkolenia

1.Zarządzanie częściami zamiennymi – podstawy

 • 7 marnotrawstw działu zarządzającego częściami zamiennymi (Muda).
 • Stock Keeping Unit (SKU).
 • Jak obliczyć poziom zapasów (Min Max)
 • Efektywna organizacja magazynu (przepływ części, ilość zapasów, lokalizacja, odbiór …)

2.5S w magazynie, jako pierwszy krok do porządkowania magazynku

 • Zasady
 • Warsztaty 5S
 • Przykłady dobrych praktyk 5S w magazynie części zamiennych

3.Zmniejszenie zapasów

 • Analiza ABC
 • Inventory Quality Ratio (IQR) – logika Lean
 • Zarządzanie naprawami i zwrotami
 • Zarządzanie częściami zapasowymi do prac planowanych (planowanie i przygotowanie)
 • Vendor Managed Inventory / Zapas zarządzany przez dostawców

4.Redukcja konsumpcji

 • Analiza CMMS
 • Kaizen
 • 6 sigma w redukcji konsumpcji części zamiennych

5.Codzienne zarządzanie, metody i techniki

 • KPI oraz raporty
 • Zarządzanie częściami wolno rotującymi oraz starzejącymi się
 • Codzienne zarządzanie wizualne

 

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie techniczni
 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Magazynierzy / zarządzający magazynkiem części zamiennych
 • Inżynierowie UR
 • Dział zamówień publicznych
 • Dział zakupów

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania 

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia