Zarządzanie Częściami Zamiennymi

 

Lokalizacja: Warszawa

Cel

Celem szkolenia uczestników jest nauka sprawdzonych metod i najlepszych praktyk w celu zmniejszenia zużycia części zamiennych i zapasów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teorię i przyznają ocenę własnego procesu w celu przygotowania planu działań w celu zmniejszenia kosztów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć podstawowe zasady zarządzania częściami zamiennymi.
 • Opisać najlepsze praktyki w celu optymalizacji poziomu zapasów jak i konsumpcji.
 • Dokonać samooceny dotyczącej zarządzania częściami zamiennymi w obrębie swojego zakładu

Grupa docelowa

 • Menedżerowie techniczni.
 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu.
 • Magazynierowie.
 • Inżynierowie UR.
 • Dział zamówień publicznych.
 • Dział zakupów.

Program szkolenia

 1. Zarządzanie częściami zamiennymi – podstawy.
  • 7 marnotrawstw działu zarządzającego częściami zamiennymi (Muda).
  • Stock Keeping Unit (SKU).
  • Jak obliczyć poziom zapasów (Min Max).
  • Efektywna organizacja magazynu (przepływ części, ilość zapasów, lokalizacja, odbiór …).
 2. 5S w magazynie.
  • Zasady.
  • Warsztaty 5S.
  • Przykłady dobrych praktyk 5S w magazynie części zamiennych.
 3. Zmniejszenie zapasów.
  • Analiza ABC.
  • Inventory Quality Ratio (IQR) – logika Lean.
  • Zarządzanie naprawami i zwrotami.
  • Zarządzanie częściami zapasowymi do prac planowanych (planowanie i przygotowanie).
  • Vendor Managed Inventory / Zapas zarządzany przez dostawców.
 4. Redukcja konsumpcji.
  • Analiza CMMS.
  • Kaizen.
  • 6 sigma RCA.
 5. Codzienne zarządzanie, metody i techniki.
  • KPI oraz raporty.
  • Zarządzanie zapasami. Zarządzanie częściami wolnorotującymi oraz starzejącymi się.
  • Codzienne zarządzanie wizualne.

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza z zakresu usług Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

 •  Warszawa

Archiwum szkolenia

Webinarium