System MAXER

 

Lokalizacja: Warszawa

MAXER (IBP MI07)

Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzia umożliwiającego poszukiwanie pierwotnych przyczyn awarii w celu wyeliminowania efektu awarii długoterminowo, a nie tylko tymczasowo. Prezentowane narzędzie z zakresu racjonalnego rozwiązywania problemów prowadzi do znalezienia kluczowej przyczyny awarii niezależnie od jej charakteru ( problem konstrukcyjny, niewłaściwe eksploatowanie, konserwacja).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Monitorować skuteczność opracowanych rozwiązań
 • Skutecznie przeprowadzać analizy.
 • Wdrażać proces udoskonalenia niezawodności.

Grupa docelowa

 • Pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, automatycy, specjaliści utrzymania ruchu, managerowie utrzymania ruchu oraz personel planujący i wspierający działania UR.

Program szkolenia

 1. Definicja >awarii<
  • Dokładny opis awarii, fakty poprzedzające awarię Pytania pogłębiające (Kto, Co, Gdzie, Kiedy, Jak, Dlaczego) Weryfikacja pośrednia i bezpośrednia Niezgodności i odchylenia od normy Etapy naprawy, diagnostyka
 2. Optymalizacja poszukiwania przyczyn
  • Błędy metody, pułapki przy rozwiązywaniu problemów Dostosowanie do środowiska pracy i sposoby działania Problemy podczas pracy, przestoje Praca w grupie nad tym samym problemem.
 3. Analiza awarii przy użyciu DEFEKTOGRAMU
  • Łańcuch przyczynowo-skutkowy, analiza awarii Poszukiwanie przyczynmy pierwotnej Fakty związane z niezgodnościami i odchyleniami od normy Prezentacja studium przypadku uczestnikom szkolenia.
 4. Niezawodność.
  • Niezawodność – definicja
  • Podzielenie się doświadczeniami
  • Niezawodność przy wykorzystaniu CMMS.
  • Kryteria wyboru rozwiązań, zastosowanie podobnych narzędzi, ryzyko.
 5. Test. Walidacja nabytej wiedzy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Znajomość łańcucha przyczynowo-skutkowego, (przyczyny, metody, skutki)
 • Doświadczenie w pracy UR.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

Czas trwania oraz koszt

 • 4 dni (32 godziny)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe