Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie wachlarza istniejących narzędzi do systemowego rozwiązywanie problemów, a także gromadzenia rozwiązań w taki sposób, aby długofalowo liczba problemów malała, a część w nich nie pojawiała się ponownie. Każde z zaprezentowanych narzędzi zostało sprawdzone w środowisku utrzymania ruchu, a podczas szkolenia prezentowane będą studia przypadku oparte na rozwiązanych problemach. Ponadto uczestnicy szkolenia będą ćwiczyli użycie wspomnianych metod podczas szkolenia na przygotowanych przykładach.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników wyjdzie z wybranym przez siebie pakietem narzędzi do zastosowania we własnym zakładzie nawet od pierwszego dnia po odbytym szkoleniu. Głównym efektem tego szkolenia będzie pozbycie się powracających problemów i metodyczne ich usuwanie w przedsiębiorstwie bez zbędnej emocjonalnej otoczki oraz niepotrzebnego chaosu, który często pojawia się podczas rozwiązywania problemów. Dzięki temu problemy będą rozwiązywane szybciej i mniejszym nakładem pracy.

 

Program szkolenia

 1. Rozwiązywanie problemów jako główne zadanie Utrzymania Ruchu
 2. Ciągłe doskonalenie w organizacji
 3. Systemy i narzędzia do rozwiązywania codziennych problemów
 4. Sposoby na długofalową redukcję problemów
 5. Rodzaje standardów wdrażanych po problemach
 6. Porównanie do istniejących standardów
 7. Drzewo przyczyn
 8. Narzędzie 5 x dlaczego
 9. Rozwiązywanie problemów metodą A3
 10. Reinżyniering
 11. OPL – jak proste narzędzie opisywania rozwiązań

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie ruchu
 • Mistrz / brygadzista działu UR
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Szefowie produkcji zarządzający pracownikami UR
 • Inżynierowie ds. ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

 

Dane kontaktowe

Michał Parda – Trener

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz pracując w zakładach przemysłowych (oponiarskim i automotive) jako inzynier ds. doskonalenia procesów przemysłowych (LEAN). Realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

 

 

Jako trener pracuje od ponad 10 lat, prowadząc szkolenia w Polsce i za granicą (Słowenia, Niemcy, Słowacja). Pełni funkcję Dyrektora ds. szkoleń w Wydawnictwie TradeMedia International. Za swoją pracę nagrodzony m.in. tytułem „Lider inżynierii poniżej 40”. Jest współautorem książki „Utrzymanie Ruchu – strategie i narzędzia”. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia