Przygotowanie i Planowanie Prac

 

Lokalizacja: Warszawa

Przygotowanie i Planowanie Prac (IBP MI02)

Cel

Zdefiniowanie procesu przygotowania i planowania prac w celu znacznego zwiększenia wydajności (+ 25%) poprzez eliminację marnotrawstwa w warsztatach UR. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć podstawowe elementy planu pracy & pakietu roboczego.
 • Zrozumieć różne role i obowiązki dla osób przygotowujących i planujących pracę.
 • Zaangażować wszystkich w proces (inżynierowie, dział produkcji, organy nadzoru …)
 • Tworzyć pętle ciągłego doskonalenia.
 • Używać CMMS do zarządzania backlog i planowania pracy dla UR na zmianach.
 • Zmierzyć efektywność procesu przygotowania i planowania w warsztacie lub fabryce.

Grupa docelowa

 • Osoby przygotowujące i planujące prace.
 • Nadzór personelu UR.
 • Kierownik zespołu UR.
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do przygotowania i planowania prac.
  • Cele, zalety i oszczędności. Zwiększenie „Wrench time” dla pracowników UR i wydajności maszyny.
  • Typowe straty w funkcjonowaniu UR. Jak je wyeliminować?
  • Ogólny przegląd procesu przygotowania i planowania. Kto, co i kiedy?
 2. Przygotowanie prac.
  • Zarządzanie backlog.
  • Zdefiniowanie pracy, oszacowanie czsu i kosztów, przygotowanie, monitorowanie – zakończenie pracy komentarzem / uwagami dotyczącymi przebiegu prac.
  • Ćwiczenia. Może być studium przypadku lub realna praca do wykonania.
  • Uczestnik ocenia swoje miejsce pracy odnosząc się do nabytej wiedzy podczas szkolenia.
 3. Planowanie prac.
  • Planowanie roczne, kalendarz postojów maszyn, zarządzanie przestojami.
  • Planowanie tygodniowe oraz dzienne. Planowanie prac dla pracowników na zmianach.
  • Ćwiczenia.
  • Uczestnik ocenia swoje miejsce pracy odnosząc się do nabytej wiedzy podczas szkolenia.
 4. Test dla uczestników szkolenia.

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza z zakresu usług Utrzymania Ruchu.
 • Zalecane: Podstawowe szkolenie Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

Czas trwania oraz koszt

 • 2 dni (16 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Archiwum szkolenia

Webinarium