Metody zarządzania bezpieczeństwem w dziale UR

 


Metody-zarządzania-bezpieczeństwem

Cel

Określić kluczowe obowiązki / odpowiedzialność kierownika utrzymania ruchu względem bezpieczeństwa operatorów, a także inżynierów. Celem szkolenia jest również zrozumienie podstawowych zachowań, ról i zadań zespołu technicznego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć podstawy zarządzania bezpieczeństwem

 • Organizować codzienny coaching i mentoring w kierunku zmiany kultury na miejscu pracy
 • Mierzyć efektywność profilaktyki bezpieczeństwa
 • Wyeliminować ryzyko w miejscu pracy.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni.

 • Mistrzowie UR.
 • Inżynierowie lub specjaliści UR.
 • Brygadziści UR.

Program szkolenia

 1. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa firmy
 2. Opracowanie i wdrożenie sprawozdań ze śledztwa dotyczącego wypadków
 3. Coaching pracowników przed, w trakcie i po interwencji
 4. Prowadzenie codziennych, tygodniowych i miesięcznych audytów bezpieczeństwa
 5. LOTOTO
 6. Opracowanie Bezpieczeństwa KPI
 7. Prowadzenie comiesięcznych spotkań dotyczących bezpieczeństwa

 

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.

 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne.

 • Profesjonalna wiedza w środowisku Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)

 • 995 PLN NETTO / osoba – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad;

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

 

Archiwum szkolenia

Webinarium