Metody zarządzania bezpieczeństwem w dziale UR

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi działowi Utrzymania Ruchu na zarządzanie bezpieczeństwem. Choć powszechne jest podejście, kiedy to na dziale bezpieczeństwa spoczywa cały ciężar dbania o bezpieczną pracę, statystyki pokazują, że ponad 60% wypadków jest związanych z pracami utrzymania ruchu, dlatego też na szkoleniu tym pokazujemy jak zarządzać bezpieczeństwem na jego poziomie. Zarządzanie to polega nie tylko na respektowaniu zasad bezpieczeństwa i uwrażliwianiu pracowników, ale na codziennych działaniach, które poprawiają bezpieczeństwo w naszym otoczeniu i eliminują kolejne ryzyka wypadków. Istnieje szereg dobrych praktyk, które wdrożone w dziale utrzymania ruchu przekładają się na bezpieczeństwo całych zakładów. Na szkoleniu prezentujemy je, jako studia przypadków oraz pokazujemy jak krok po kroku wdrożyć je we własnym zakładzie.

 

Program szkolenia

 • Podstawy zarządzania bezpieczeństwem
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa firmy
 • Analiza ryzyka maszyn
 • Procedury modyfikacji i usprawnień maszyn
 • Główne grupy prac szczególnie niebezpiecznych w UR
 • Opracowanie i wdrożenie sprawozdań ze śledztwa dotyczącego wypadków
 • Coaching pracowników przed, w trakcie i po interwencji
 • Nadzór nad pracami firm podwykonawczych
 • Prowadzenie codziennych, tygodniowych i miesięcznych audytów bezpieczeństwa
 • LOTO oraz LOTO2
 • Opracowanie wskaźników bezpieczeństwa dla UR
 • Efektywność profilaktyki bezpieczeństwa
 • Eliminowanie ryzyka w miejscu pracy
 • Prowadzenie comiesięcznych spotkań dotyczących bezpieczeństwa

 

 

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni
 • Mistrzowie UR
 • Inżynierowie lub specjaliści UR
 • Brygadziści UR

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin:

 • 1 Grudzień 2017

 Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia