Lean Maintenance (5S, OPL, Visual management …)

Lokalizacja: Warszawa

lean maintenance (IBP MI04)

Cel

Poznać narzędzia Lean Manufacturing i zrozumieć, w jaki sposób mogą one zwiększyć wydajność zespołów Utrzymania Ruchu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć podstawowe zasady Lean Manufacturing oraz TPM.
 • Opisać różne narzędzia i metody Lean i TPM. Zrozumieć w jaki sposób mogą być stosowane w procesie UR.
 • Rozwinąć kulturę ciągłego doskonalenia, jednocześnie zwiększyć motywację i wydajność personelu UR.

Grupa docelowa

 • Menedżerowie techniczni.
 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu.
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie.
 • Menedżerowie produkcji.

Program szkolenia

 1. Lean management i Utrzymanie Ruchu – wstęp.
  • Definicja.
  • 8 marnotrawstw w UR (Muda).
  • Narzędzia Lean.
 2. 5S
  • Zasady.
  • Warsztaty 5S.
  • Przykłady dobrych praktyk 5S w UR.
 3. Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia.
  • Jak zabiegania oraz dbałość o zespół poprawia samopoczucie i wydajność personelu UR.
  • Ciągłe doskonalenie i Kaizen. Zasady. Dobre praktyki.
  • Warsztaty Kaizen: studium przypadku – redukcja czasu prewencji UR.
 4. TPM.
  • Auto-Maintenance.
  • Standardy wizualne – łatwiejsza kontrola sprzętu, maszyn.
  • Warsztaty TPM.
  • OPL (One Point Lesson).
 5. 6 Sigma i UR.
  • Definicja i zasady. Zmienność w UR.
  • 6 Sigma i niezawodność procesu.
  • Proste narzędzie do prowadzenia projektów 6 Sigma (DMAIC, Określić, Zmierzyć, Analizować, Udoskonalić i Kontrolować).
 6. Przygotowanie i Planowanie Prac.
  • Zasady. Powiązania ze SMED.
  • Kitting (dedykowane miejsce dla przygotowywanych i planowanych prac).
  • Ciągłe doskonalenie zaplanowanych prac.
 7. Codzienne zarządzanie wizualne.
  • Zasady.
  • Typowe wskaźniki procesu UR.
  • Struktura codziennych spotkań. Przykłady.

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza z zakresu usług Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Archiwum Szkolenia

Webinarium