Lean Maintenance w Utrzymaniu Ruchu (5S, VSM, SMED, A3, OPL)

070131-N-3143M-201

Opis szkolenia

Narzędzia Lean wykorzystywane są przede wszystkim do osiągania niskokosztowych procesów produkcji, ale z łatwością możemy je zastosować również w utrzymaniu ruchu. Szkolenie to pokazuje, po które narzędzia Lean warto sięgnąć, a które powinny obowiązkowo być wdrożone w warsztatach i podczas codziennej pracy, jeśli zależy nam na podnoszeniu wydajności naszej pracy i ograniczaniu jej kosztów.

Podczas szkolenia prezentowane są te narzędzia, które powinny być stosowane regularnie w trybie ciągłym, takie jak 5S, Gemba, czy OPL, oraz te które stosować należy w razie zaistniałej potrzeby (SMED, VSM, itp.). W związku z tym szkolenie przydatne będzie zarówno dla tych, którzy zdecydowali zmieniać swoją kulturę pracy na zgodną z Lean, jak i dla tych, którzy podejście nisko kosztowych i wyszczuplonych procesów chcą stosować bardziej jak skrzynkę z narzędziami używanymi, gdy zajdzie taka biznesowa potrzeba lub będzie trzeba popracować intensywniej nad którymś z kluczowych wskaźników.

 

Program szkolenia

1.Lean management i Utrzymanie Ruchu – wstęp

 • Definicja
 • 8 marnotrawstw w UR (Muda)
 • Narzędzia Lean

2.5S

 • Zasady
 • Warsztaty 5S
 • Przykłady dobrych praktyk 5S w UR

3.Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia

 • Jak zabiegania oraz dbałość o zespół poprawia samopoczucie i wydajność personelu UR
 • Ciągłe doskonalenie i Kaizen. Zasady. Dobre praktyki.
 • Warsztaty Kaizen: studium przypadku – redukcja czasu prewencji UR

4.TPM

 • Auto-Maintenance
 • Standardy wizualne – łatwiejsza kontrola sprzętu i maszyn.
 • Warsztaty TPM
 • OPL (One Point Lesson)

5.6 Sigma i UR

 • Definicja i zasady. Zmienność w UR
 • 6 Sigma i niezawodność procesu
 • Proste narzędzie do prowadzenia projektów 6 Sigma (DMAIC, Określić, Zmierzyć, Analizować, Udoskonalić i Kontrolować).

6.Przygotowanie i planowanie prac

 • Powiązania ze SMED.
 • Kitting (dedykowane miejsce dla przygotowywanych i planowanych prac)
 • Ciągłe doskonalenie zaplanowanych prac.

7. Codzienne zarządzanie wizualne

 • Zasady
 • Typowe składniki procesu UR
 • Struktura codziennych spotkań. Przykłady

 

Grupa docelowa

 • Mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Menedżerowie techniczni
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie
 • Menedżerowie produkcji

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)
 • 398 PLN netto zamiast 995 PLN netto / dzień

Termin:

 • 11 grudnia 2020 ( zgłoszenia do 4 grudnia 2020 

Dane kontaktowe

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia