Jak przestawić się z działania reakcyjnego na prewencyjne w utrzymaniu ruchu?

Opis szkolenia

Szkolenie pokazuje podstawowe różnice między reaktywnym a prewencyjnym i predykcyjnym działaniem utrzymania ruchu. Pozwala zrozumieć różnice jakie charakteryzują te przeciwne podejścia do utrzymania ruchu parku maszynowego, a także ich wpływ na ilość wykonywanej pracy, koszty oraz oszczędności jakie przynoszą dla stosujących je przedsiębiorstw. Krok po kroku pokazujemy jak zmieniać utrzymanie ruchu na bardziej prewencyjne przy pomocy narzędzi LEAN, TPM, stosując podejście projektowe jak i narzędzie jakim jest przygotowywanie i planowanie prac UR.

 

 

Program szkolenia

 1. Strategia utrzymania ruchu
 • Plan utrzymania ruchu
 • Przygotowanie i planowanie pracy działu Utrzymania Ruchu
 • Systemy informatyczne w UR
 • Poprawa wydajności utrzymania ruchu
 • Cele, zalety i oszczędności wynikające z prewencyjnego UR
 • Ogólny przegląd procesu przygotowania i planowania – kto, co i kiedy
 • Przygotowanie prac
 • Zarządzanie rejestrem prac
 • Zdefiniowanie pracy, oszacowanie czasu i kosztów prac
 1. Planowanie roczne, kalendarz postojów maszyn, zarządzanie przestojami
 • Istota zarządzania projektami w UR
 • Określenie potrzeb projektowych
 • Przygotowanie i planowanie projektu
 • Codzienne zarządzanie projektem

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 •  Mistrz / brygadzista działu UR.
 • Technicy utrzymania ruchu.
 • Szefowie produkcji zarządzający pracownikami UR.
 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów prewencji / harmonogramowania prac UR

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN / dzień – zniżki przy zapisie na kilka szkoleń lub uczestnictwie w szkoleniu paru osób z jednej firmy
 • Cena obejmuje obiad, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe
 • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Termin:

 • 7 Grudzień 2017

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia