Jak przestawić się z działania reakcyjnego na prewencyjny w utrzymaniu ruchu

Cel:

•    Zrozumieć różne typy strategii utrzymania ruchu w przemyśle.
•    Opisać proces przemysłowego utrzymania ruchu.
•    Zmierzyć wydajność utrzymania ruchu w swoim zakładzie  i wpływ UR na wyniki zakładu
•    Zrozumieć główne zasady TPM oraz LEAN w UR.
•    Zdefiniowanie procesu przygotowania i planowania prac w celu znacznego zwiększenia wydajności UR
•    Odpowiednio przygotowywać projekty i skutecznie nimi zarządzać na każdym etapie ich realizacji
•    Stosować właściwe, praktyczne narzędzia planowania, realizacji i monitorowania w celu osiągnięcia założonych parametrów projektów;
•    Zarządzać ryzykiem występującym na każdym etapie realizacji projektów z wykorzystaniem praktycznych narzędzi;
•    Prowadzić efektywne spotkania zespołu projektowego zapewniając osiąganie postawionych celów;

Grupa docelowa:

•    Dyrektorzy techniczni, odpowiedzialni za utrzymanie ruchu.
•    Mistrz / brygadzista działu UR.
•    Technicy utrzymania ruchu.
•    Szefowie produkcji, mają pod sobą pracowników UR.
•    Osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów prewencji/harmonogramowania prac UR

Czas trwania oraz koszt

  • 1 dzień (8 godzin)
  • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
  • Cena zawiera wyżywienie
  • Cena nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

  • Maksymalnie 12 uczestników.
  • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Program szkolenia:

•    Strategia utrzymania ruchu
•    Plan utrzymania ruchu
•    Przygotowanie i planowanie pracy działu Utrzymania Ruchu
•    Systemy informatyczne w UR
•    Poprawa wydajności utrzymania ruchu
•    Cele, zalety i oszczędności wynikające z prewencyjnego UR
•    Ogólny przegląd procesu przygotowania i planowania. Kto, co i kiedy?
•    Przygotowanie prac.
•    Zarządzanie rejestrem prac
•    Zdefiniowanie pracy, oszacowanie czsu i kosztów, przygotowanie, monitorowanie – zakończenie pracy komentarzem
•    Planowanie roczne, kalendarz postojów maszyn, zarządzanie przestojami.
•    Planowanie tygodniowe oraz dzienne. Planowanie prac dla pracowników na zmianach
•    Istota podejścia Project Management w UR
•    Określenie potrzeb projektowych
•    Przygotowanie i planowanie
•    Zarządzanie projektem

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.