Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, czyli jak wdrożyć TPM

Opis szkolenia

Ze względu na charakter podejścia jakim jest auto-maintenance, czyli zaangażowanie w prace UR całego zespołu wraz z operatorami, to szkolenie polecane jest dla działów, które mają wdrożone plany prewencji i posiadają już podstawy zarządzania utrzymaniem ruchu. Jeśli bowiem chcemy zaangażować operatorów w pracę utrzymania ruchu – sama praca UR powinna być w jakimś stopniu zorganizowana i zarządzana. W operatorach maszyn tkwi olbrzymi potencjał w zakresie utrzymania ruchu, ponieważ całą zmianę roboczą obserwują oni prace maszyny.

Szkolenie to pokazuje jak ten potencjał wykorzystać i czerpać ze współpracy z operatorami i ich wiedzy, celem skrócenia czasu awarii oraz sprawniejszego przeprowadzania prac prewencyjnych. Wsparcie ze strony operatorów wymaga oczywiście stworzenia odpowiedniej atmosfery pracy i określenie w jaki sposób ta współpraca będzie przebiegać, jak będziemy się komunikować i na jakich wspólnych celach będziemy pracować. Na szkoleniu pokazujemy jak zbudować takie podwaliny dobrego systemu auto-maintenance dającego całej fabryce lepsze wyniki dostępności maszyn, a samemu utrzymaniu ruchu więcej czasu na inne działania poprawy niż ciągłe „gaszenie pożarów”.

 

 

Program szkolenia

 

1.Czym jest Auto-maintenance ?
– Kompleksowe podejście do utrzymania ruchu w fabryce
– Karty TPM w zastosowaniu
– Smarowanie
– Regulacja i dokręcanie
– Inspekcje
2.Przebieg warsztatów Auto-maintenance
– Jak zaangażować cały zakład w utrzymanie ruchu
– Cel warsztatowego podejścia do wdrożenia TPM
– Dobór uczestników warsztatów
3.Integracja Auto-maintenance w systemie/procesie UR
– TPM w systemie codziennych spotkań
– TPM a system sugestii pracowniczych
– Śledzenie wyników a TPM
– Powiązanie zaangażowania w TPM z systemem premiowym
4.Monitorowanie skuteczności działań operatorów
– Elektroniczny system do śledzenia postępów TPM
– System informacji zwrotnej
– Globalna ocena wydajności maszyn i wkładu poszczególnych osób w osiągnięte wyniki
5.Auto-maintenance KPI’s
– Wskaźniki dla menadżerów
– Wskaźniki śledzone na poziomie operatorów
– Wyniki a motywacja do pracy

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni
 • Mistrzowie UR
 • Inżynierowie lub specjaliści UR
 • Osoba odpowiedzialna za poprawę efektywności pracy w zakładzie produkcji

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 •  W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia