Auto – Maintenance


Auto – Maintenance

Cel

Celem szkolenia jest zrozumienie kluczowych czynników sukcesu procesu, w trakcie budowy, i w dłuższej perspektywie w czasie trwania całego procesu. Auto-Maintenance jest działaniem całego zespołu. Wszyscy operatorzy, którzy używają sprzętu muszą aktywnie uczestniczyć w działaniach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć zalety procesu Auto-Maintenance

 • Posiądzie podstawową wiedzę w celu zapewnienia warsztatu Auto-maintenance w fabryce

Grupa docelowa

 • Managerowie techniczni.

 • Mistrzowie UR.
 • Inżynierowie lub specjaliści UR.
 • Brygadziści UR.
 • Animator / lider w zakładzie produkcji
 • Osoba odpowiedzialna za poprawę efektywności pracy w zakładzie produkcji.

Program szkolenia

 1. Czym jest Auto-maintenance ?
 2. Przebieg warsztatów Auto-maintenance.
 3. Integracja Auto-maintenance w systemie/procesie UR.
 4. Monitorowanie skuteczności działań operatorów.
 5. Auto-maintenance KPI’s.

 

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.

 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

 

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza w środowisku Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

 

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)

 • 995 PLN NETTO / osoba – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

 

Archiwum szkolenia

Webinarium