Opracowanie PM z pomocą FMEA i RCM

 

Lokalizacja: Warszawa

Cel

FMEA jest metodologią podejmowania decyzji dogłębnej analizy awarii i urządzeń, takich jak aktualizacja planu zarządzania lub modyfikacji konstrukcji urządzenia. Celem tego szkolenia jest wyjaśnienie procesu na konkretnych przypadkach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał / potrafił:

 • Zrozumieć i wyjaśnić metodę FMEA.
 • Zorganizować i poprowadzić grupę pracowników zarządzając FMEA.
 • Zoptymalizować plan zarządzania używając metodę FMEA.

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu.
 • Technicy utrzymania ruchu.
 • Opiekunowie.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady FMEA.
  • Cele i zasady FMEA.
  • Specyfika FMEA utrzymania ruchu.
  • Pozycjonowanie FMEA utrzymania ruchu i RCM w procesie utrzymania ruchu.
 2. Ekspresja awarii.
  • Efekty awarii.
  • Przyczyny awarii.
  • Przebieg awarii.
 3. Podejście do działania.
  • Wyznaczenie celów (środki, wyniki),
  • Utworzenie ekipy pracowników: kompetencje, uprawnienia, dostępność,
  • Ramy i zakres badania,
  • Analiza funkcjonalna, jakościowa i ilościowa (nasilenie, częstotliwość, niewykrywalność),
  • Ustalenie planu zarządzania,
  • Monitorowanie i weryfikacja.
 4. Studium przypadku.
  • Przedstawienie przypadków do opracowania,
  • Podział na grupy,
  • Charakterystyka awarii (tryby, przyczyny, skutki),
  • Obliczenia krytyczności,
  • Budowa planu działań FMEA,
  • Przewidywany zwrot z inwestycji.
 5. Zajęcia praktyczne.
  • Każdy uczestnik jest proszony, o przyniesienie dokumentów jako podstawa do badań edukacyjnych studium przypadku. Jeśli uczestnik nie będzie posiadał dokumentów, przykłady będą dostarczone przez instruktora.
 6. Test nabytej wiedzy.

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza środowiska utrzymania ruchu.
 • Zalecane: Podstawowe szkolenie utrzymania ruchu (lub podobne)

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Czas trwania oraz koszt

 • 1 dzień (8 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimalnie 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Archiwum szkolenia

Webinarium