Opracowanie Planu Prewencji (Metoda Empiryczna, FMEA i RCM)

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób tworzących plany utrzymania ruchu (PM) zwane też planami prewencji, jak również do tych osób, które takie plany już posiadają, ale chcą je udoskonalić lub zaktualizować w ustrukturyzowany sposób. Podczas szkolenia pokazujemy jak krok po kroku sporządzić FMEA oraz RCM i na ich podstawie przygotować plan prewencji. Pokazujemy różnice między podejściem RCM oraz FMEA i podpowiadamy dla jakich sytuacji dane podejście da nam więcej korzyści i pochłonie mniej zasobów podczas tworzenia planu prewencji. Po praktycznym ćwiczeniu tworzenia planu prewencji, pokazujemy jak z takiego planu korzystać i jak go aktualizować, ponieważ w większości zakładów plan ten raz stworzony jest później bezrefleksyjnie realizowany bez udoskonaleń i aktualizacji, a to w nim leży największy potencjał postępu i poprawy wydajności realizowanych prac.

 

 

Program szkolenia

1.Plan prewencji

 • Wygląd, cele i założenia
 • Empiryczne podejści do planu prewencji
 • Skrócony audyt planów prewencji w zakładach uczestników szkolenia

2.Ogólne zasady FMEA

 • Cele FMEA
 • Specyfika FMEA utrzymania ruchu
 • Pozycjonowanie FMEA utrzymania ruchu i RCM w procesie utrzymania ruchu

3.Ekspresja awarii

 • Efekty awarii
 • Przyczyny awarii
 • Przebieg awarii

4.Podejście do działania

 • Wyznaczenie celów (środki, wyniki)
 • Utworzenie ekipy pracowników: kompetencje, uprawnienia, dostępność
 • Ramy i zakres badania
 • Analiza funkcjonalna, jakościowa i ilościowa (nasilenie, częstotliwość, niewykrywalność)
 • Ustalenie planu zarządzania
 • Monitorowanie i weryfikacja

5.Studium przypadku

 • Przedstawienie przypadków do opracowania
 • Podział na grupy
 • Charakterystyka awarii (tryby, przyczyny, skutki)
 • Obliczenia krytyczności
 • Budowa planu działań FMEA
 • Przewidywany zwrot z inwestycji

6.RCM a FMEA – różnice w tworzeniu planu prewencji

7.Zajęcia praktyczne

 

 

Grupa docelowa

 • Nadzór ekip utrzymania ruchu, w szczególności konserwatorów
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych
 • Szkolenie prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Warszawie,

( na prośbę klienta możliwość organizacji szkolenia w innym mieście lub na terenie jego firmy )

 

Czas trwania

 •  1 dzień (8 godzin) – szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

 

Dane kontaktowe

Michał Parda – Trener

 Micha+é PardaMichał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Miejsce szkolenia

Szkolenia Trademedia