Utrzymanie Ruchu – Procesy i Metody

 

Lokalizacja: Warszawa

????????????????????????????????????????????

Cel

Określić kluczowe procesy funkcjonowania utrzymania ruchu i mierzyć skuteczność systemu w miejscu pracy.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił / umiał :

 • Zrozumieć różne typy strategii utrzymania ruchu w przemyśle.
 • Opisać proces oraz model biznesowy przemysłowego utrzymania ruchu.
 • Zmierzyć wydajność utrzymania ruchu w swoim zakładzie.
 • Zrozumieć dźwignie redukcji kosztów przy jednoczesnej poprawie dostępności sprzętu.
 • Zrozumieć główne zasady TPM oraz LEAN w UR.

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy techniczni, odpowiedzialni za utrzymanie ruchu.
 • Mistrz / brygadzista działu UR.
 • Technicy utrzymania ruchu.
 • Szefowie produkcji, mają pod sobą pracowników UR.

Program szkolenia

 1. Strategia utrzymania ruchu.
  • Definicja / misja.
  • Normalizacja czynności utrzymania ruchu.
  • Utrzymanie ruchu dla systemu jakości.
 2. Model biznesowy utrzymania ruchu.
  • Model canvas dla UR.
  • Realizacja procesów oraz wsparcie utrzymania ruchu.
  • Wskaźniki skuteczności procesu UR. Karta wyników.
 3. Plan utrzymania ruchu
  • Krytyczność maszyn.
  • Opracowanie planu utrzymania ruchu.
  • FMEA, RCM oraz wybór modelu planu UR.
 4. Przygotowanie i planowanie pracy działu Utrzymania Ruchu.
  • Zarządzanie częściami zamiennymi.
  • Przygotowanie pracy.
  • Planowanie pracy.
 5. Systemy informacyjne w UR.
  • Rola CMMS.
  • Dokumentacja techniczna. OPL.
  • Standardy wizualne.
 6. Poprawa wydajności utrzymania ruchu.
  • Ocena zasobów, pomiar wydajności, « make or buy »
  • Metody analizowania problemów.
  • TPM oraz LEAN maintenance.

 

Metoda prowadzenia szkolenia

 • Szkolenia zamknięte organizowane są w siedzibie klienta lub w ośrodkach szkoleniowych.
 • Dokumentacja techniczna dostarczona przez organizatora.
 • Na koniec każdego rozdziału odbywają się testy / ćwiczenia praktyczne. Udostępnianie i wymiana doświadczeń na konkretnych przypadkach.
 • Po zakończeniu szkolenia planowana jest walidacja nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

 • Profesjonalna wiedza w środowisku Utrzymania Ruchu.

Trener

Micha+é Parda

Michał Parda – Doświadczenie zdobywał początkowo w fabryce przetwórstwa drewna podczas wdrożenia i uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Dalszą część kariery związał z branżą automotive , gdzie oprócz wsparcia wdrożeń nowych linii zajmował się usprawnieniem procesu produkcyjnego. Jednocześnie realizował projekty angażujące personel około-produkcyjny, w tym służby utrzymania ruchu. Jest zagorzałym zwolennikiem poszukiwania i eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas studiów prowadzący badania na temat coachingu stosowanego w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie trenerskie zdobywał pracując 4 lata w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz na Słowenii, a także prowadząc szkolenia pracując dla firm szkoleniowych. Pracując w trzecim sektorze specjalizował się w promocji i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce, Niemczech na Słowenii i Słowacji z zakresu umiejętności miękkich oraz na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w codziennej pracy. Pasjonuje się podróżami i realizuje swoją pasję odwiedzając rokrocznie 12 różnych państw.

Czas trwania oraz koszt

 • 2 dni (16 godzin)
 • 995 PLN/dzień – zniżki grupowe dla firm.
 • W cenie szkolenia zapewniamy obiad; opłata nie zawiera zakwaterowania.

Uczestnicy

 • Maksymalnie 12 uczestników.
 • Minimum 8 uczestników.

Dane kontaktowe

Archiwum szkolenia

Webinarium