Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Strategie UR a technologie Przemysłowego Internetu Rzeczy

-- czwartek, 09 listopad 2017

Wykorzystanie technologii IIoT znacząco zwiększa liczbę i różnorodność parametrów, które można efektywnie monitorować. W połączeniu z zaawansowaną analityką pozwala to na wdrożenie bardziej skutecznych – dojrzałych – strategii konserwacji: od reaktywnej przez zapobiegawczą, zależną od stanu technicznego maszyn, prognozowaną, po konserwację preskryptywną. 

U zyskanie większego poziomu dojrzałości systemu utrzymania ruchu przynosi znacznie szersze korzyści biznesowe, niż tylko związane z obniżeniem kosztów w dziale UR. Korzyści te obejmują: bardziej terminowe wysyłanie produktów, wyższe dochody, większą satysfakcję klienta i zmniejszenie ilości zapasów produkcji w toku (work-in-progress – WIP), a więc czynniki, które menedżerowie biorą pod uwagę przy zatwierdzaniu projektów oraz określaniu zasobów dla tych projektów.

Postęp w utrzymaniu ruchu

Aby ocenić wpływ technologii IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy) na działania związane z obsługą techniczną maszyn i urządzeń, warto zwrócić uwagę na koncepcje wyższego poziomu, odnoszące się do dojrzałości zasad i organizacji utrzymania ruchu oraz związane z tym definicje. Grupa doradcza ARC dokonała przeglądu obecnych modeli dojrzałości, który ujawnił znaczącą różnorodność ich wersji, a także wewnętrznych niezgodności. W przemyśle brakuje obecnie jednolitego, ugruntowanego standardu, na którym można by się wzorować. Utrudnia to porównanie różnych rozwiązań, powoduje zamieszanie i opóźnia zastosowanie rozwiązań w praktyce.

Firmy z branży przemysłowej dobrze rozumieją pojęcie konserwacji reaktywnej i zapobiegawczej, jednak jeśli chodzi o strategię zależną od stanu technicznego maszyn, prognozowaną i preskryptywną, istnieją różne interpretacje tych pojęć. To pokazuje, że użytkownikom potrzebne są bardziej klarowne definicje tych strategii, by mogli lepiej oceniać dostępne możliwości.

Poziomy dojrzałości UR

Od czasu pierwszej publikacji modelu dojrzałości zarządzania zasobami w raporcie ARC Advisory Group w 2015 r. firma dokładnie przyjrzała się wpływowi technologii IIoT na ten model. Obecnie klasyfikuje dojrzałość systemu utrzymania ruchu, dzieląc ją na pięć typów (poziomów) konserwacji: reaktywną, zapobiegawczą, zależną od stanu technicznego maszyn, prognozowaną i preskryptywną (tabela 1).

Konserwacja reaktywna (Reactive Maintenance – RM) – zwana też strategią eksploatacji do wystąpienia awarii (run-to-failure), jest najbardziej rozpowszechniona, ponieważ w odniesieniu do większości zasobów istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo awarii. To podejście pomaga kontrolować koszty utrzymania ruchu, jednak jest odpowiednie tylko dla zasobów, które nie są kluczowe (można sobie pozwolić na ich okresowe, niespodziewane przestoje).

Konserwacja zapobiegawcza (Preventive Maintenance – PM) – dokonywana jest albo na podstawie czasu (analogicznie do wymiany baterii w domowym detektorze dymu raz na rok), albo przebiegu (tak jak wymiana oleju w samochodzie co 8000 km). Konserwacja zapobiegawcza ma zastosowania w odniesieniu do zasobów o wzorcu awarii odnoszącym się do czasu eksploatacji, w których prawdopodobieństwo awarii wzrasta z wiekiem, czasem pracy lub liczbą cykli roboczych.

Konserwacja zależna od stanu technicznego maszyn (Condition-Based Maintenance – CBM). Obejmuje monitorowanie specyficznego parametru zasobu. Obecnie istnieje tendencja do koncentrowania się na amplitudzie tej wartości, a najczęściej monitorowane są wibracje. Ta strategia zwykle ma zastosowanie w sprzęcie produkcyjnym (wirującym) i automatyce (czujniki, mierniki i systemy sterujące). W przypadku fabrycznego wyposażenia stacjonarnego, takiego jak kotły parowe, orurowanie i wymienniki ciepła, często stosowane są okresowe inspekcje i oceny stanu urządzeń.

Konserwacja prognozowana (Predictive Maintenance – PdM). Wykorzystuje zaprojektowane algorytmy i uczenie maszynowe wraz z wieloma parametrami wejściowymi, do zapewniania większej dokładności (mniej błędów pierwszego rodzaju – false positives – lub pominiętych problemów), a także bardziej zaawansowane ostrzeganie przed awariami. Łączy ona tzw. small data (małe ilości danych, które można łatwo przeanalizować, w odróżnieniu od Big Data), pochodzące z urządzenia lub systemu, z algorytmami modelującymi ten typ sprzętu (czasami zwanymi sprzętem wirtualnym lub „cyfrowym bliźniakiem”) w celu monitorowania kondycji urządzeń czy systemów i alarmowania o nieprawidłowościach. Ten typ konserwacji dostarcza bardziej zaawansowanych powiadomień, wymaganych do wykonywania harmonogramów konserwacji i jej realizowania podczas planowanych wyłączeń sprzętu.

Konserwacja preskryptywna (Prescriptive Maintenance) – tworzona na podstawie konserwacji prognozowanej, z alarmami zawierającymi informacje dotyczące diagnostyki i rozwiązywania problemów (napraw). Podawane są także informacje dotyczące czasu trwania awarii i ich skutków, co pomaga w określeniu priorytetów i wydawaniu poleceń szybkiej naprawy tych awarii.

Potencjalne korzyści

Zwiększanie poziomu dojrzałości systemu utrzymania ruchu obejmuje zwykle większe inwestycje techniczne. W odniesieniu do specyficznych typów sprzętu jedną z korzyści z zaprojektowanego algorytmu lub modelu konserwacji zapobiegawczej czy prognozowanej jest zdolność do jej odtwarzania jako wzorca dla wielu podobnych urządzeń, takich jak drzwi w pociągu pasażerskim czy transformatory w energetyce. To podejście daje korzyści skali i podstawę do finansowego uzasadnienia nieuniknionych większych kosztów technicznych i rozwoju (tabela 2).

Przejście od konserwacji zapobiegawczej do prognozowanej lub preskryptywnej oznacza 50% oszczędności na pracach konserwacyjnych i materiałach MRO (maintenance, repair and operations – materiały służące do utrzymania ciągłości produkcji – przyp. tłum.). Przy konserwacji prognozowanej i preskryptywnej można osiągnąć niemal zerowy czas nieplanowanego przestoju (near zero unplanned downtime) w odniesieniu do sprzętu, który jest kluczowy. Ten poziom niezawodności sprzętu ma wpływ na inne znaczne korzyści dla firmy, obejmujące bardziej terminowe dostawy, większe dochody, satysfakcję klienta, wyższą jakość i wydajność produkcji, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie wielkości zapasów produkcji w toku.

Niestety, personel utrzymania ruchu i operacyjny w fabrykach ma tendencję do koncentrowania się na redukcji kosztów pracy i materiałów MRO, aby finansowo uzasadnić projekt. Szerszy punkt widzenia, z większym wpływem na wyniki biznesowe firmy, zwykle przyciąga uwagę kierownictwa oraz zwraca uwagę na zasoby wymagane do osiągnięcia sukcesu.

Jak wykorzystać IIoT do uzyskania wyższego poziomu dojrzałości?

Technologie IIoT pozwalają na przejście od ręcznych inspekcji sprzętu w celu zebrania danych, do systemów zautomatyzowanych. Oznacza to pozyskanie, ale i konieczność przetworzenia znacznie więcej i lepszej jakości danych, pozwalając na dokonanie ulepszeń w stosowanej strategii utrzymania ruchu. Co zrobić, by jak najlepiej wykorzystać możliwości nowej technologii do poprawy działania organizacji? 

ARC Advisory Group zaleca producentom i innym przedsiębiorstwom przemysłowym przeprowadzenie następujących działań:

1. Użycie aktualizowanego arkusza dojrzałości konserwacji do zakomunikowania swojej strategii innym.

2. Uwzględnienie usług IIoT oferowanych przez dostawców w kryteriach wyboru dostawców przy poszukiwaniach nowego sprzętu.

3. Rozpoczęcie prac nad projektem wdrożenia technologii IIoT od sprzętu o kluczowym znaczeniu (tzw. krytyczny), który stwarzał już problemy, a przez to miał znaczny wpływ na wyniki firmy lub powodował wypadki i zagrożenia dla ludzi lub środowiska.

4. Rozwinięcie początkowego sukcesu w szerszy program w celu uzyskania niemal zerowego czasu nieplanowanych przestojów dla zasobów kluczowych oraz osiągnięcia większych zysków biznesowych.

5. Ustanowienie spójnego zbioru technologii IIoT, wykorzystywanych w aplikacjach konserwacji prognozowanej i preskryptywnej w celu poprawy stabilności projektu.

6. Jeśli w organizacji brakuje specjalistów technicznych i informatyków, należy zwrócić się o pomoc we wdrożeniu do odpowiedniego lokalnego, regionalnego, krajowego czy globalnego dostawcy takich usług.

Autor: Ralph Rio jest wiceprezesem ds. oprogramowania dla przedsiębiorstw w firmie ARC Advisory Group. 

Tekst pochodzi ze specjalnego wydania “Fabryka 4.0“. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Podobne artykuły

Przeczytaj także

BHP: Zakłady mechaniki pojazdów profesjonalizują się
Zmienia się branża zakładów mechaniki pojazdów. Wyższe standardy obsługi klienta, większy nacisk na kwestie bhp i prawidłową gospodarkę odpadami oraz postępująca komputeryzacja sprawiają, że... więcej »
Zaoszczędź 10 sekund na każdym identyfikowanym przewodzie
Nowy aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor A6500 firmy Brady może znacznie zwiększyć wydajność produkcji dzięki identyfikacji przewodów z owijanymi etykietami w zaledwie 5 sekund.... więcej »
Silniki prądu stałego: naprawiać, czy wymieniać?
Przy podejmowaniu decyzji o naprawie lub wymianie silnika elektrycznego musimy brać pod uwagę specyficzne potrzeby naszej firmy oraz budżet. Regularna i prawidłowo prowadzona konserwacja przedłuża... więcej »
Gdańskie Dni Elektryki 2017 - relacja
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk już po raz 42. zorganizowało Gdańskie Dni Elektryki. GDE oraz wydarzenia mu towarzyszące, odbywały się w dniach 26-28 października 2017r. i miały... więcej »
Niezawodni Strażnicy
Współczesne przedsiębiorstwo bez dedykowanych systemów kontroli zgodności, jakości i przepływu towarów, które stoją na straży reputacji marki, jest jak łódź, która prędzej czy później trafi na skały. więcej »
Wywiad: Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach Zakład nominowany w konkursie Fabryka Roku 2017 Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach to nowoczesny zakład produkujący silniki spełniające najbardziej... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Fabryka Roku 2017
2017-11-23 - 2017-11-23
Miejsce: Warszawa
Targi EUROTOOL
2017-11-28 - 2017-11-30
Miejsce: Kraków
Targi FASTENER POLAND
2017-11-28 - 2017-11-30
Miejsce: Kraków
INTRALOMAG II Targi Logistyki Magazynowe
2017-11-29 - 2017-11-30
Miejsce: Łódź
Targi RENEXPO® INTERHYDRO
2017-11-29 - 2017-11-30
Miejsce: Salzburg
Top Industry Summit 2017
2017-11-29 - 2017-11-29
Miejsce: Warszawa

Katalog

Mechanical-Project
Mechanical-Project
Robotnicza 7/8
71-712 Szczecin
tel. 504-455-268

Mobile Blast Cleaning
Mobile Blast Cleaning
Mazurska 42/6
70-424 Szczecin
tel. 691-691-097

Tech Solutions sp. z o.o.
Tech Solutions sp. z o.o.
Wersalska 47/75
91-212 Łódź
tel. 42 6403050

zobacz wszystkie
SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce