Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Już po audycie obowiązkowym? 


-- poniedziałek, 12 luty 2018

Polskie przedsiębiorstwa w poszukiwaniu rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej.

W dniu 30 września 2017 r. upłynął termin wykonania obowiązkowych audytów energetycznych przez dużych przedsiębiorców. Obowiązek ten został nałożony przez Ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z definicją, duży przedsiębiorca to taki, który w dwóch ostatnich latach obrotowych przed wejściem w życie ustawy (lata 2014, 2015):

1) zatrudniał więcej niż 250 pracowników lub

2) osiągnął roczny obrót większy niż 50 mln EUR oraz suma bilansu aktywów przedsiębiorstwa przekroczyła 43 mln EUR.

“Według doniesień prasowych, znaczna część dużych przedsiębiorców wywiązała się z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Kara za niewykonanie audytu, którą w drodze decyzji może nałożyć Prezes URE, może wynieść do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od nałożenia kary, jeżeli obowiązek wykonania audytu energetycznego zostanie dopełniony przed podjęciem przez URE odpowiedniej kontroli” - mówi Sebastian Gurgacz, Zastępca Dyrektora Działu Efektywności Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Audyt energetyczny to nie tylko obowiązek nałożony przez ustawę, lecz także szansa na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt musi objąć co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Przegląd zużycia energii należy przeprowadzić w trzech obszarach: budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie. Raport z audytu musi zawierać rekomendacje, których wdrożenie zwiększy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać ponownie  4 lata od momentu zakończenia pierwszego audytu.

“Korzyści jakie przynosi audyt energetyczny instalacji przemysłowych to przede wszystkim identyfikacja obszarów o podwyższonym zużyciu energii. Dokładna inwentaryzacja maszyn i urządzeń pozwala stwierdzić, w których obszarach stosowana technologia jest przestarzała i należy rozważyć jej modernizację. Jest to też punkt wyjścia do stworzenia lub aktualizacji polityki energetycznej przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy profilu zużycia energii można dokonać jej optymalizacji poprzez, przykładowo, dobranie odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej, ciepła czy też gazu albo rozważyć budowę własnego źródła“ - dodaje Sebastian Gurgacz.

Przeprowadzenie szczegółowego audytu energetycznego w obszarze budynków, zarówno w przedsiębiorstwach charakteryzujących się dużą dywersyfikacją oddziałów, biur i zakładów produkcyjnych, jak i w przedsiębiorstwach posiadających niewielką liczbę obiektów, może przynieść znaczne korzyści.

„Raport z audytu pozwala uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii w poszczególnych obszarach. Audytorzy dokonują oceny stanu obecnego bryły budynku oraz stanu instalacji: centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u., oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji oraz energochłonności urządzeń biurowych i gospodarczych. W zależności od sposobu wykorzystania energii w przedsiębiorstwie propozycje modernizacyjne obejmują działania wysokokosztowe takie jak: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na LED), modernizacja instalacji c.o., instalacji c.w.u , wentylacji czy klimatyzacji. Dzięki takim zabiegom możliwa jest znaczna poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Oprócz prac termomodernizacyjnych zespół audytorski skupia się na tzw. działaniach nisko-kosztowych lub bez-kosztowych, takich jak: wskazanie poprawnego zarządzania instalacjami wewnętrznymi, efektywnego energetycznie użytkowania urządzeń biurowych, przeprowadzania akcji edukacyjnych oraz szkolenia pracowników z zakresu efektywności energetycznej” – mówi Marta Sikorska, Kierownik Projektu w Dziale Efektywności Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Wdrożenie rekomendacji zawartych w audycie energetycznym przedsiębiorstwa może przyczynić się do:

  • uzyskania oszczędności w zużyciu mediów oraz nośników energii, a tym samym obniżenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa;
  • zwiększenia wydajności linii technologicznych przy obniżonych kosztach zużycia energii;
  • działań prośrodowiskowych, w tym redukcji emisji CO2 do atmosfery; 
  • zastąpienia starych, przestarzałych technologii nowymi, nie tylko bardziej energooszczędnymi lecz także bardziej kompatybilnymi z innymi systemami, a przez to łatwiejszymi w serwisie.

Autorzy:

Sebastian Gurgacz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Efektywności Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzanie audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz audytów efektywności energetycznej. Zespół odpowiada również za bieżące doradztwo energetyczne dla największych polskich firm.

Marta Sikorska pełni funkcję Kierownika Projektu w Dziale Efektywności Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Kieruje działem odpowiedzialnym za przeprowadzanie audytów energetycznych budynków, audytów oświetleniowych, audytów efektywności energetycznej, wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz optymalizację zużycia energii w obiektach zarówno istniejących jak i nowo projektowanych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Cztery główne filary działalności to:

- kompleksowe i niezależne doradztwo oraz przeprowadzanie audytów w przemyśle, 

- projektowanie nowoczesnych budynków i przeprowadzanie audytów w budownictwie, 

- szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej, 

- międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne

 


Przeczytaj także

Stelia uses 3D printing to create self-reinforcing aircraft fuselage panel
Stelia Aerospace believes 3D printing has the potential to go large when it comes to aircraft construction. The French-based company has unveiled the first printed self-reinforcing fuselage... więcej »
GT85 Polska wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych
GT85 Polska, lider dostawców rozwiązań z zakresu technologii mycia przemysłowego w Polsce wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych. Bazując na 19-letnim doświadczeniu w... więcej »
Głębsze zrozumienie procesów smarowania
Lepsze zrozumienie oddziaływania metali i środków smarnych Smarowanie zaworów, cylindrów i silników stwarza pewne wyzwanie, ponieważ urządzenia te składają się z elementów wykonanych z różnych... więcej »
Rewolucja w rozwiązaniach konstrukcyjnych zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia
Rozwój produktów wymuszany przez wyzwania spływające z rynku jest zarazem zmorą i bodźcem do rozwoju dla każdego z producentów armatury zabezpieczającej zbiorniki do przechowywania i instalacje do... więcej »
Firma Hörmann nagrodzona na targach Budma 2018
Aż cztery produkty marki Hörmann nagrodzone zostały Złotymi Medalami MTP targów Budma 2018. Tej rekordowej liczbie medali odpowiadała wielkość stoiska – w tym roku firma prezentowała się na... więcej »
Połączenie świata fizycznego ze światem cyfrowym
Liderzy biznesu ostrzegają: kultura i utarte zasady pracy przedsiębiorstw nie mogą stawać na drodze postępowi technologicznemu z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) Stanowiąc pomost między... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja
2018-02-27 - 2018-02-28
Miejsce: Warszawa
ENEX - Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
2018-02-28 - 2018-03-01
Miejsce: Kielce
AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
2018-03-20 - 2018-03-23
Miejsce: Warszawa
PRZEMYSŁ 4.0
2018-04-10 - 2018-04-10
Miejsce: Warszawa

Katalog

ABB Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 32 79 09 222

zobacz wszystkie
SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce