Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Cztery najlepsze praktyki zarządzania częściami zamiennymi

-- środa, 31 styczeń 2018

Kompleksowa polityka zarządzania częściami zamiennymi

Przy obserwowanym obecnie szczególnym nacisku na stosowanie takich metod zarządzania procesem produkcji, jak odchudzanie produkcji (ang. lean manufacturing) i zarządzanie produkcją dokładnie na czas (ang. just-in-time manufacturing), celem każdego programu zarządzania częściami zamiennymi jest jednoczesne zapewnienie dostępności tych części w odpowiednio krótkim czasie na wypadek awarii oraz minimalizacja ich stanów magazynowych. W osiągnięciu tych celów może okazać się posiadanie w zakładzie przemysłowym odpowiednich zapasów części zamiennych oraz współpraca z takimi dostawcami tych części, którzy szybko realizują zamówienia. Przy takim podejściu dodatkową wartością daną jest minimalizacja czasu przestojów.

Koszty utrzymywania w magazynie odpowiednich zapasów części zamiennych np. do silników elektrycznych szybko rosną, jednak dobre zarządzanie tymi zapasami może poprawić wyniki finansowe zakładu. W niniejszym opracowaniu podano kilka z najlepszych praktyk, których wykorzystanie może pomóc w zarządzaniu częściami zamiennymi do silników.

1. Identyfikacja silników o kluczowym znaczeniu dla zakładu

W pierwszej kolejności należy dokonać inwentaryzacji znajdujących się w zakładzie silników elektrycznych: zidentyfikować i zaklasyfikować je ustalając ich znaczenie dla zakładu. Należy mieć świadomość, że zależnie od przyjętej filozofii zarządzania stosuje się różne określenia dla każdego z poziomów newralgiczności aplikacji silnikowych: przedstawiona wcześniej tabela ze skalą czteropoziomową definiuje newralgiczność danego zasobu na podstawie jego wpływu na produkcję lub czasu jego serwisowania.

Według tych założeń, należy zapewnić dostępność części zamiennych dla silników niezbędnych dla funkcjonowania zakładu, poprzez przechowywanie tych części we własnym magazynie lub jako towarów konsygnacyjnych, pochodzących od preferowanego dostawcy. W przypadku silników (na wymianę) nie znajdujących się w magazynie, należy sprawdzać dostępność części zamiennych raz na kwartał (określić, czy jest to część rzadka, trudno dostępna czy dostępna). Wielu producentów silników elektrycznych wytwarza je w partiach/seriach, co oznacza że zmienia się liczba dostępnych silników o pewnej mocy i prędkości obrotowej. Braki kluczowych i zasadniczych części zamiennych dla takich urządzeń mogą prowadzić do wzrostu ich cen lub co gorsza do wstrzymania operacji realizowanych w zakładzie.

Program zarządzania częściami zamiennymi w zakładzie powinien być zgodny z przyjętymi w nim celami operacyjnymi i czynnikami biznesowymi. Program taki powinien obejmować standardowe strategie zarządzania stanami magazynowymi, takie jak automatyczne uzupełnianie stanów każdej części zamiennej, która według decyzji kierownictwa ma być magazynowana w zakładzie oraz uzupełnianie stanów magazynowych na czas, gdy spadną one poniżej ustalonego progu ponownego zamawiania. 

2. Porównanie kosztów utrzymywania zapasów części zamiennych z kosztami przestojów

Utrzymywanie odpowiednich stanów magazynowych części zamiennych do silników elektrycznych może być kosztowne dla zakładu. Związane z tym koszty obejmują: nabycie, magazynowanie, transport wewnętrzny, zabezpieczenie, pracę ludzi oraz koszty utrzymania zapasów, takie jak starzenie się produktów, utrata wartości oraz ubezpieczenie i podatki. Zainwestowanie środków finansowych zakładu w części zamienne stanowi także koszty alternatywne w stosunku do innych inwestycji kapitałowych. Jednak koszty przestojów są często znacznie wyższe. Porównanie kosztów utrzymania zapasów z dostępnością części zamiennych i kosztami przestoju sprzętu pomoże kierownictwu zakładu w znalezieniu takiego zrównoważonego rozwiązania, które zmaksymalizuje zwrot z każdej inwestycji w części zamienne.

3. Utrzymywanie zapasów części zamiennych

Zapasowe silniki elektryczne wymagają stosownej opieki i nadzoru. Niepracujące silniki są podatne na rdzę, korozję oraz problemy z niewyważeniem wirnika i z łożyskami. Należy chronić posiadane silniki przed korozją, okresowo przesmarować ich łożyska, raz na miesiąc obracać wały, raz na rok włączać silniki (bez obciążenia, przy czym należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP dotyczących pracy z wirującymi elementami maszyn) oraz regularnie usuwać gromadzący się na nich kurz, aby zapewnić ich pełną dyspozycyjność i uruchomienie w razie potrzeby. 

4. Wynajęcie firmy zarządzającej częściami zamiennymi

Coraz częściej zakłady przemysłowe wykorzystują zewnętrznych dostawców do zarządzania ich zapasami części zamiennych. Poza zredukowaniem (lub nawet wyeliminowaniem) kosztów utrzymania zapasów, firma zarządzająca częściami zamiennymi umożliwia zakładowi współdzielenie ryzyka związanego ze starzeniem się produktów, kurczeniem się dostępności, nadmiarem stanów magazynowych czy pogorszeniem się jakości produktów. Ponadto ci dostawcy, zarządzający łańcuchem dostaw do zakładu, często posiadają specyficzną dla danej branży i aplikacji produkcyjnych fachową wiedzę na temat wartości wskaźnika awarii (ang. failure rate) dla podobnego sprzętu i korzyści wynikających z ekonomii skali w stosunku do cen części zamiennych, które wymagają magazynowania. 

Autorka: Nicole (Kaufman) Dyess dysponuje niemal 20 letnim doświadczeniem w optymalizacji działania systemów z elektrycznymi napędami silnikowymi.


Przeczytaj także

Stelia uses 3D printing to create self-reinforcing aircraft fuselage panel
Stelia Aerospace believes 3D printing has the potential to go large when it comes to aircraft construction. The French-based company has unveiled the first printed self-reinforcing fuselage... więcej »
GT85 Polska wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych
GT85 Polska, lider dostawców rozwiązań z zakresu technologii mycia przemysłowego w Polsce wprowadza nowe usługi specjalistycznego mycia części produkcyjnych. Bazując na 19-letnim doświadczeniu w... więcej »
Głębsze zrozumienie procesów smarowania
Lepsze zrozumienie oddziaływania metali i środków smarnych Smarowanie zaworów, cylindrów i silników stwarza pewne wyzwanie, ponieważ urządzenia te składają się z elementów wykonanych z różnych... więcej »
Rewolucja w rozwiązaniach konstrukcyjnych zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia
Rozwój produktów wymuszany przez wyzwania spływające z rynku jest zarazem zmorą i bodźcem do rozwoju dla każdego z producentów armatury zabezpieczającej zbiorniki do przechowywania i instalacje do... więcej »
Firma Hörmann nagrodzona na targach Budma 2018
Aż cztery produkty marki Hörmann nagrodzone zostały Złotymi Medalami MTP targów Budma 2018. Tej rekordowej liczbie medali odpowiadała wielkość stoiska – w tym roku firma prezentowała się na... więcej »
Połączenie świata fizycznego ze światem cyfrowym
Liderzy biznesu ostrzegają: kultura i utarte zasady pracy przedsiębiorstw nie mogą stawać na drodze postępowi technologicznemu z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) Stanowiąc pomost między... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja
2018-02-27 - 2018-02-28
Miejsce: Warszawa
ENEX - Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
2018-02-28 - 2018-03-01
Miejsce: Kielce
AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
2018-03-20 - 2018-03-23
Miejsce: Warszawa
PRZEMYSŁ 4.0
2018-04-10 - 2018-04-10
Miejsce: Warszawa

Katalog

ABB Sp. z o.o.
ABB Sp. z o.o.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 32 79 09 222

zobacz wszystkie
SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce