Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Badanie rynku: Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej

-- czwartek, 21 grudzień 2017

Wraz z poprawiającą się koniunkturą firmy coraz chętniej powiększają swój potencjał produkcyjny, jednak coraz poważniejszą barierą staje się brak wykwalifikowanych pracowników. Jak się okazuje, podwyższenie wynagrodzeń w wielu przypadkach nie rozwiązuje tego problemu.

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to obecnie poważny problem, który dotyczy coraz większej liczby firm działających w Polsce. Źródłem tego problemu jest niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy, wynikające z kwalifikacji i kompetencji, a także nadążania za szybkimi zmianami koniunktury.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania dotyczącego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w polskich zakładach przemysłowych, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Źródła problemów

Zdaniem 54% uczestników badania główną przyczyną niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w zakładach pracy są pracownicy odchodzący na emeryturę, a co za tym idzie – brak wykwalifikowanej kadry mogącej zająć ich miejsce. Innymi istotnymi źródłami problemów są m.in.: ograniczenia budżetowe (38%), rozszerzanie produkcji i brak wykwalifikowanych pracowników do wypełnienia wakatów (37%), a także – mimo wakatów – brak aktywnych poszukiwań nowych pracowników (22%). Jak wynika z sondażu, 20% respondentów uważa, że istotną przyczyną niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w zakładach pracy jest rozszerzanie produkcji i brak funduszy na wypełnienie wakatów, a 15% twierdzi, że źródłem problemów jest słaba komunikacja pomiędzy kierownictwem a personelem. Ok. 15% respondentów jest również zdania, że przyczyną braków w kadrze jest brak szkolnictwa zawodowego, niskie kwalifikacje praktyczne absolwentów szkół wyższych o profilu technicznym oraz sztywne programy nauczania, które uniemożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby firm.

Braki w umiejętnościach

Na pytanie, w jakich obszarach młodsi pracownicy wykazują braki, uczestnicy badania odpowiadali, że są to przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektem (ok. 50%). Zdaniem ok. 30% ankietowanych braki również uwidaczniają się w takich obszarach, jak: inżynieria, elektrotechnika, mechanika, produkcja, obsługa przyrządów, a także budowanie zespołu. Według ok. 20% sondowanych osób duże niedociągnięcia widoczne są również w komunikacji i prezentacji oraz opanowaniu podstawowych umiejętności. Z kolei obszarem, w którym młodsi pracownicy poruszają się w sposób najbardziej biegły, jest z pewnością komputer (ok. 30% wskazań).

Wpływ niedostatków w kadrze a prosperowanie firmy

Jak pokazuje rys. 1, wpływ niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na działanie firmy. Skutkiem takiego stanu rzeczy są: zwiększona rotacja pracowników oraz słabsze zaangażowanie i motywacja pracowników (ok. 60%), mniejsza kreatywność i innowacyjność (ok. 50%), spadek konkurencyjności/produktywności (ok. 40%), a także ograniczenie możliwości świadczenia usług klientom (35%) i wyższe koszty wynagrodzeń (ok. 20%).

Warto podkreślić, że w przypadku 43% zakładów ankietowanych brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników miał istotny wpływ na powstrzymanie firmy od rozszerzenia działalności (rys. 2).

Środki zaradcze

W odpowiedzi na niedostateczną liczbę wykwalifikowanych pracowników firmy podejmują najczęściej następujące działania: rekrutacja on-line w Internecie oraz ogłoszenia w mediach (67%), korzystanie z agencji pośrednictwa pracy (63%), wdrożenie/zwiększenie szkoleń w miejscu pracy oraz kontakty ze szkołami technicznymi (31%), uruchomienie/rozszerzenie praktyk (17%), a także kontakty ze szkołami wyższymi (15%). Jak wynika z ankiety, w przypadku 7% zakładów nie zostały podjęte żadne działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

W obliczu wyzwań

Za główne wyzwania związane z rekrutacją nowych wykwalifikowanych pracowników zostały uznane: brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów (70%), brak doświadczenia kandydatów (52%), zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (44%), brak jakichkolwiek kandydatów (30%), a także brak umiejętności komunikacyjnych (kompetencji miękkich), starzejący się pracownicy, brak zasobów finansowych na rekrutację oraz brak poparcia rekrutacji przez zarząd firmy (ok. 20% wskazań). Zdaniem ok. 10% respondentów innymi istotnymi wyzwaniami są m.in.: niechęć do zmiany pracy w obecnej sytuacji gospodarczej, niechęć do zmiany miejsca zamieszkania oraz roszczeniowość kandydatów, często nieadekwatna do ich kwalifikacji.

Warto działać wielokierunkowo

W związku z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej zdaniem respondentów warto podjąć dodatkowe kroki, takie jak: zwiększenie edukacji lub programów szkoleń (82%), podwyższenie płac początkowych i/lub wyrównania (68%) oraz przedstawienie kandydatom na początku ścieżki kariery zawodowej na każdym stanowisku (54%). W opinii ankietowanych warto by było zastanowić się nad zwiększeniem świadczeń związanych np. z opieką zdrowotną czy czasem wolnym (48%), poprawą warunków pracy (40%) oraz zwiększeniem liczby lokalizacji, gdzie ogłaszany jest nabór na określone stanowiska (30%).

Działanie wielokierunkowe mające na celu obsadzenie wolnych stanowisk kompetentnymi pracownikami jest szczególnie ważne z uwagi na fakt, że według przewidywań problem związany z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej z roku na rok będzie się zwiększał. Zdaniem 83% respondentów w ciągu najbliższych 3–5 lat należy spodziewać się pogorszenia tej sytuacji.

Podnoszenie kwalifikacji to podstawa

Jedną z metod podnoszenia kwalifikacji jest udział w szkoleniach. Zdaniem respondentów najlepsze efekty przynoszą szkolenia: wewnętrzne - organizowane w danej firmie (59%), zewnętrzne zamknięte - organizowane poza firmą, dla pracowników jednej firmy (44%), zewnętrzne otwarte - organizowane poza firmą, dla pracowników różnych firm (39%). 

Warto dodać, że 75% ankietowanych przyznaje, że na szkolenia pracowników przeznacza się w ich zakładzie mniej niż 5% rocznego budżetu operacyjnego firmy. Z kolei w przedsiębiorstwach ok. 20% respondentów szkolenia kadry pochłaniają od 5 do 10% tegoż budżetu.

Na uwagę zasługuje fakt, że według ankietowanych istotną metodą podnoszenia kwalifikacji są również wykłady i konferencje (22%), a także symulacje i gry oraz przekazywanie wiedzy praktycznej młodym pracownikom przez ich doświadczonych kolegów (ok. 10%). 

Podnoszenie kwalifikacji przynosi firmie wiele korzyści, z których na szczególną uwagę zasługują: dostosowanie kwalifikacji pracowników do aktualnych wymogów oraz zwiększenie efektywności i wydajności pracy kadry (70%). Z perspektywy uczestników badania duże znaczenie mają także takie aspekty, jak: zwiększenie lojalności pracowników i ich zaufania wobec firmy oraz zwiększenie motywacji pracowników (60%) i wzrost konkurencyjności firmy na rynku (50%). Ponadto co trzecia osoba uważa, że podnoszenie kwalifikacji przekłada się na podniesienie zdolności interpersonalnych pracowników, wzrost prestiżu firmy oraz  zwiększenie zysków firmy na skutek poprawy efektywności pracy.

Pomoc z zewnątrz

W wyniku niedoboru wykwalifikowanych pracowników firmy zmuszone są do korzystania z outsourcingu w takich obszarach, jak: utrzymanie ruchu oraz automatyka i sterowanie (38%), prace inżynierskie (34%), a także informatyka w produkcji i zasoby ludzkie (23%). Jak deklaruje 20% respondentów, nawet w przypadku braków kadrowych w ich firmach nie praktykuje się zlecania firmom zewnętrznym żadnych usług lub działań. 

Agata Abramczyk

Tekst pochodzi z nr 6/2017 magazynu "Inżynieria i Utrzymanie Ruchu". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Przeczytaj także

Zasilacze awaryjne UPS
Jak wybrać właściwą usługę konserwacji Niektóre firmy mogą oceniać incydenty związane z utratą ciągłości zasilania jako mniej katastrofalne, chociaż zawsze są one głęboko niepożądane.... więcej »
Sensory w obrabiarkach CNC
Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych... więcej »
Jakość energii elektrycznej
Zła jakość energii elektrycznej to ogromne koszty, zarówno po stronie odbiorcy, jak i dostawcy. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż rośnie liczba i moc jednostkowa... więcej »
Cyfryzację w zakładach przemysłowych wstrzymuje opór pracowników i mała konkurencja
Dzięki technologiom przemysłu 4.0 efektywność fabryk rośnie kilkukrotnie szybciej niż w latach 90. Zdaniem ekspertów większość polskich firm utknęła jednak w poprzedniej epoce. Przykładem... więcej »
Obsługa techniczna wózków widłowych
Właściwie zaplanowany i wdrożony program utrzymania ruchu to czynnik wpływający na optymalizację czasu pracy floty i wzrost jej produktywności. W jaki sposób zwiększyć efektywność... więcej »
Mierniki wibracji
Monitorowanie parametrów stanu maszyny pozwala wcześnie zidentyfikować zmiany, które wskazują na rozwijającą się usterkę. To główny element programu konserwacji predykcyjnej. Jedną z najczęściej... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Konferencja Automotive
2018-09-06 - 2018-09-07
Miejsce: Zakopane
ENERGETAB Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
2018-09-12 - 2018-09-14
Miejsce: Bielsko Biała
ROBOTECH Robotics Technology Conference
2018-09-18 - 2018-09-18
Miejsce: Wrocław
VI Międzynarodowa Konferencja HAZEX
2018-09-20 - 2018-09-21
Miejsce: Kraków
Forum Mycia Przemysłowego 

2018-09-26 - 2018-09-27
Miejsce: Wrocław
IV Europejski Kongres Lean Manufacturing
2018-09-28 - 2018-09-29
Miejsce: Katowice

Katalog

Festo Sp. z o.o.
Festo Sp. z o.o.
Mszczonowska 7, Janki k/Warszawy
05-090 Raszyn
tel. +48 22 711 41 00

zobacz wszystkie
SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce