Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Badanie rynku: Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej

-- czwartek, 21 grudzień 2017

Wraz z poprawiającą się koniunkturą firmy coraz chętniej powiększają swój potencjał produkcyjny, jednak coraz poważniejszą barierą staje się brak wykwalifikowanych pracowników. Jak się okazuje, podwyższenie wynagrodzeń w wielu przypadkach nie rozwiązuje tego problemu.

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to obecnie poważny problem, który dotyczy coraz większej liczby firm działających w Polsce. Źródłem tego problemu jest niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy, wynikające z kwalifikacji i kompetencji, a także nadążania za szybkimi zmianami koniunktury.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania dotyczącego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w polskich zakładach przemysłowych, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Źródła problemów

Zdaniem 54% uczestników badania główną przyczyną niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w zakładach pracy są pracownicy odchodzący na emeryturę, a co za tym idzie – brak wykwalifikowanej kadry mogącej zająć ich miejsce. Innymi istotnymi źródłami problemów są m.in.: ograniczenia budżetowe (38%), rozszerzanie produkcji i brak wykwalifikowanych pracowników do wypełnienia wakatów (37%), a także – mimo wakatów – brak aktywnych poszukiwań nowych pracowników (22%). Jak wynika z sondażu, 20% respondentów uważa, że istotną przyczyną niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w zakładach pracy jest rozszerzanie produkcji i brak funduszy na wypełnienie wakatów, a 15% twierdzi, że źródłem problemów jest słaba komunikacja pomiędzy kierownictwem a personelem. Ok. 15% respondentów jest również zdania, że przyczyną braków w kadrze jest brak szkolnictwa zawodowego, niskie kwalifikacje praktyczne absolwentów szkół wyższych o profilu technicznym oraz sztywne programy nauczania, które uniemożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby firm.

Braki w umiejętnościach

Na pytanie, w jakich obszarach młodsi pracownicy wykazują braki, uczestnicy badania odpowiadali, że są to przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektem (ok. 50%). Zdaniem ok. 30% ankietowanych braki również uwidaczniają się w takich obszarach, jak: inżynieria, elektrotechnika, mechanika, produkcja, obsługa przyrządów, a także budowanie zespołu. Według ok. 20% sondowanych osób duże niedociągnięcia widoczne są również w komunikacji i prezentacji oraz opanowaniu podstawowych umiejętności. Z kolei obszarem, w którym młodsi pracownicy poruszają się w sposób najbardziej biegły, jest z pewnością komputer (ok. 30% wskazań).

Wpływ niedostatków w kadrze a prosperowanie firmy

Jak pokazuje rys. 1, wpływ niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na działanie firmy. Skutkiem takiego stanu rzeczy są: zwiększona rotacja pracowników oraz słabsze zaangażowanie i motywacja pracowników (ok. 60%), mniejsza kreatywność i innowacyjność (ok. 50%), spadek konkurencyjności/produktywności (ok. 40%), a także ograniczenie możliwości świadczenia usług klientom (35%) i wyższe koszty wynagrodzeń (ok. 20%).

Warto podkreślić, że w przypadku 43% zakładów ankietowanych brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników miał istotny wpływ na powstrzymanie firmy od rozszerzenia działalności (rys. 2).

Środki zaradcze

W odpowiedzi na niedostateczną liczbę wykwalifikowanych pracowników firmy podejmują najczęściej następujące działania: rekrutacja on-line w Internecie oraz ogłoszenia w mediach (67%), korzystanie z agencji pośrednictwa pracy (63%), wdrożenie/zwiększenie szkoleń w miejscu pracy oraz kontakty ze szkołami technicznymi (31%), uruchomienie/rozszerzenie praktyk (17%), a także kontakty ze szkołami wyższymi (15%). Jak wynika z ankiety, w przypadku 7% zakładów nie zostały podjęte żadne działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

W obliczu wyzwań

Za główne wyzwania związane z rekrutacją nowych wykwalifikowanych pracowników zostały uznane: brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów (70%), brak doświadczenia kandydatów (52%), zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (44%), brak jakichkolwiek kandydatów (30%), a także brak umiejętności komunikacyjnych (kompetencji miękkich), starzejący się pracownicy, brak zasobów finansowych na rekrutację oraz brak poparcia rekrutacji przez zarząd firmy (ok. 20% wskazań). Zdaniem ok. 10% respondentów innymi istotnymi wyzwaniami są m.in.: niechęć do zmiany pracy w obecnej sytuacji gospodarczej, niechęć do zmiany miejsca zamieszkania oraz roszczeniowość kandydatów, często nieadekwatna do ich kwalifikacji.

Warto działać wielokierunkowo

W związku z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej zdaniem respondentów warto podjąć dodatkowe kroki, takie jak: zwiększenie edukacji lub programów szkoleń (82%), podwyższenie płac początkowych i/lub wyrównania (68%) oraz przedstawienie kandydatom na początku ścieżki kariery zawodowej na każdym stanowisku (54%). W opinii ankietowanych warto by było zastanowić się nad zwiększeniem świadczeń związanych np. z opieką zdrowotną czy czasem wolnym (48%), poprawą warunków pracy (40%) oraz zwiększeniem liczby lokalizacji, gdzie ogłaszany jest nabór na określone stanowiska (30%).

Działanie wielokierunkowe mające na celu obsadzenie wolnych stanowisk kompetentnymi pracownikami jest szczególnie ważne z uwagi na fakt, że według przewidywań problem związany z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej z roku na rok będzie się zwiększał. Zdaniem 83% respondentów w ciągu najbliższych 3–5 lat należy spodziewać się pogorszenia tej sytuacji.

Podnoszenie kwalifikacji to podstawa

Jedną z metod podnoszenia kwalifikacji jest udział w szkoleniach. Zdaniem respondentów najlepsze efekty przynoszą szkolenia: wewnętrzne - organizowane w danej firmie (59%), zewnętrzne zamknięte - organizowane poza firmą, dla pracowników jednej firmy (44%), zewnętrzne otwarte - organizowane poza firmą, dla pracowników różnych firm (39%). 

Warto dodać, że 75% ankietowanych przyznaje, że na szkolenia pracowników przeznacza się w ich zakładzie mniej niż 5% rocznego budżetu operacyjnego firmy. Z kolei w przedsiębiorstwach ok. 20% respondentów szkolenia kadry pochłaniają od 5 do 10% tegoż budżetu.

Na uwagę zasługuje fakt, że według ankietowanych istotną metodą podnoszenia kwalifikacji są również wykłady i konferencje (22%), a także symulacje i gry oraz przekazywanie wiedzy praktycznej młodym pracownikom przez ich doświadczonych kolegów (ok. 10%). 

Podnoszenie kwalifikacji przynosi firmie wiele korzyści, z których na szczególną uwagę zasługują: dostosowanie kwalifikacji pracowników do aktualnych wymogów oraz zwiększenie efektywności i wydajności pracy kadry (70%). Z perspektywy uczestników badania duże znaczenie mają także takie aspekty, jak: zwiększenie lojalności pracowników i ich zaufania wobec firmy oraz zwiększenie motywacji pracowników (60%) i wzrost konkurencyjności firmy na rynku (50%). Ponadto co trzecia osoba uważa, że podnoszenie kwalifikacji przekłada się na podniesienie zdolności interpersonalnych pracowników, wzrost prestiżu firmy oraz  zwiększenie zysków firmy na skutek poprawy efektywności pracy.

Pomoc z zewnątrz

W wyniku niedoboru wykwalifikowanych pracowników firmy zmuszone są do korzystania z outsourcingu w takich obszarach, jak: utrzymanie ruchu oraz automatyka i sterowanie (38%), prace inżynierskie (34%), a także informatyka w produkcji i zasoby ludzkie (23%). Jak deklaruje 20% respondentów, nawet w przypadku braków kadrowych w ich firmach nie praktykuje się zlecania firmom zewnętrznym żadnych usług lub działań. 

Agata Abramczyk

Tekst pochodzi z nr 6/2017 magazynu "Inżynieria i Utrzymanie Ruchu". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Przeczytaj także

Rozwiązania AGV i AIV we współczesnych zakładach produkcyjnych
Dzisiejsza fabryka to środowisko pełne wyzwań dla działów utrzymania ruchu. Jednym z nich jest zwiększanie tempa pracy wraz z doskonaleniem przebiegu procesów produkcyjnych. Cele te... więcej »
Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi
Prezentowana publikacja przedstawia teorię, budowę  i sposoby projektowania  różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi... więcej »
Efektywność energetyczna systemu hydraulicznego, czyli dlaczego układ hydrauliczny się nagrzewa
Niezawodność i wysoka wydajność systemu hydraulicznego zależą od wielu czynników – również poprawnego projektu instalacji oraz jej właściwej konserwacji eksploatacyjnej. Taki układ nie... więcej »
Nowość od FUCHS – automatyczne urządzenie smarujące
RENOLIT Autoluber to kompaktowa smarownica jednopunktowa automatycznie dozująca smary niezależnie od zewnętrznego źródła energii. RENOLIT Autoluber ma pojemność 120 ml i może dozować zawartość w... więcej »
Znamy Mistrzów Polski w lutowaniu wyłonionych podczas RENEX Soldering Championship
III Edycja Mistrzostw Polski w lutowaniu, zorganizowana przez firmę RENEX we Włocławku w Browarze B, właśnie się zakończyła. Tym razem, w dniu, w którym rywalizowali przedstawiciele firmy, doszło do... więcej »
GT85 Polska z pokazami myjni TARRA Compact 100 podczas Automotive Production Support
Już 24 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja Automotive Production Support (APS), spotkania branżowego dedykowanego kadrze zarządzającej firm oraz grona specjalistów z branży Automotive.... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

Hannover Messe
2018-04-23 - 2018-04-27
Miejsce: Niemcy
EXPOPOWER - Międzynarodowe Targi Energetyki
2018-04-23 - 2018-04-26
Miejsce: Poznań
Polskie Forum Hartownicze
2018-04-25 - 2018-04-26
Miejsce: Wrocław
Polskie Forum Hartownicze
2018-04-25 - 2018-04-26
Miejsce: Wrocław
Konferencja zakupowa - PROCON Manufacturing 2018
2018-05-24 - 2018-05-25
Miejsce: Wrocław

Katalog

NACHI EUROPE GmbH
NACHI EUROPE GmbH
Bischofstrasse 99
D-47809 Krefeld, Niemcy
tel. +48-502 49 52 89

zobacz wszystkie
SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2018 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce