Fabryka Roku 2017 - Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Fabryka Roku 2017

Cel konkursu

Tytuł Fabryka Roku, przyznawany przez redakcję magazynu „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”, stanowi wyraz uznania dla zakładów przemysłowych, które osiągają bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki doskonałej organizacji działań w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, wdrożonych systemów IT wspomagających produkcji oraz w działalności proekologicznej.

Konkurs Fabryka Roku ma na celu:

Ocena

Zgłoszenia biorące udział w konkursie Fabryka Roku pod patronatem merytorycznym czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu zostaną ocenione przez redakcję czasopisma oraz powołane jury, w skład którego wejdą eksperci z branży. Ich decyzja będzie ostateczna i nie będzie poddana weryfikacji ze strony innych osób czy instytucji.

Etapy konkursu:

  1. 1.02.2017 – 30.09.2017 przyjmowanie zgłoszeń
  2. 2.10.2017 – 10.10.2017 analiza aplikacji i głosowanie Jury
  3. 11.10.2017 – oficjalne ogłoszenie wyników
  4. 18.10.2017 – ceremonia wręczenia nagród

Wygrana w konkursie

Jury wyłoni zwycięską fabrykę, która będzie uhonorowana tytułem Fabryka Roku 2017, opisem zakładu w czasopismach wydawnictwa Trade Media International oraz okolicznościowym dyplomem.

Ponadto:

Poufność i nieujawnianie informacji

Wszystkie wypełnione wnioski, przekazane dane oraz informacje, które posłużyły do oceny fabryki, będą chronione i traktowane jako poufne. Organizator skontaktuje się z wybranymi zakładami w celu uzyskania zgody na ujawnienie danych oraz informacji o nich. Fabryki niewybrane do wyróżnienia pozostaną anonimowe. Więcej informacji o zasadach konkursowych oraz Regulamin, znajduje się tutaj.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres: fabrykaroku@utrzymanieruchu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.Konkurs organizowany przez:
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu